Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   22 087

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
anemia   f anémija f, małokróvnosť f
anemiczka   f anemíčka f
anemiczny   anemíčny, małokróvny
anemik   m anémik m
anestezja   f anestézija f
anestezjolog   m anestezijólog m
angaż   m naniatié na práciu; dać komuś ~ naniáti kohoś na práciu
angażować   1. najmáti na práciu, pudpísuvati kontrákt na práciu; 2. utiaháti; pohłynáti, interesováti; walka ~ła coraz więcej stron boroťbá vtiaháła štoráz bôlš storôn; praca w zespole angażuje nas bez reszty prácia v grúpi pohłynáje nas doostátku
angażować się   1. najmátisie na práciu, pudpísuvati kontrákt na práciu; 2. utiahátisie; umiêšuvatisie; ~ się uczuciowo ne ostavátisie rumnodúšnym; pryjmáti blíźko do sércia; ~ się politycznie bráti účast u politýčnum žytí; ~ się po czyjejś stronie bráti čyjuś storonú
Angielka   f angličánka f
angielski   anglíjśki, angiélśki
angielszczyzna   f 1. angiélščyna (zvyčaji, kultura) 2. anglíjśka (angiélśka) móva
angina   f angína f
Anglik   m angličánin m
anglikanin   m anglikánin m
anglikański   anglikánśki
anglista   m anglíst m
anglistyczny   anglistýčny
anglistyka   f anglístyka f
anglojęzyczny   anglomóvny, anglojazýčny
anglosaski   anglosáski
angora   f angóra f
angorski   angórśki; królik ~ angórśki królik
ani   áni, ni; nie chciał ~ mleka ~ herbaty ne chotiêv áni(ni) mołoká áni (ni) herbáty; ~ kroku z miejsca áni (ni) króku z miêstia; ani mi się waż tam pójść! i ne smiêj tudý ití!; ani be ani me pot. áni (ni) be áni (ni) me; ani brat ani swat áni (ni) brat áni (ni) svat; ani chybi napévno; ani krzty áni (ni) čútočki, áni (ni) kápki; ani (ni) w ząb áni (ni) v zub; ani pary z gęby (ust) áni páry z róta; ani się ktoś obejrzy ne pospiêješ ohlánutisie; ani śladu áni (ni) sliêdu; ani widu ani słychu áni (ni) vídu áni (ni) dúchu
anielski   ánhielśki
autograf   m autográf m