Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
kościuszkowiec   m hist. kostiúškoveć m
kościuszkowski   hist. kostiúškovśki
koś|ć   f kôsť f; kôstka f; złamać ~ć złamáti kôsť (kôstku); zupa na ~ciach cielęcych zúpa na teláčych kustkách; ◊ być kimś z krwi i ~ci býti kimś od pryródy; być przy ~ci býti v tiêli; dawać komuś w ~ć daváti komuś u kôsť; do szpiku ~ci do mózgu kostí; gapić się jak sroka w ~ć vyračátisie jak soróka na kôstku; ~ć niezgody kôstka nezhódy; jábłyko nezhódy; ~ć słoniowa słónova kôsť; porachować ~ci komuś porachováti (pereličýti) kósti komuś; rozchodzić się po ~ciach kunčátisie ničým; skóra i ~ci (odná) skôra i kósti;
koślawić   ndk 1. kryvíti; vykryvláti; ~ buty vykryvláti óbuvku; 2. skažáti; perekrúčuvati; ~ słowa skažáti (perekrúčuvati) słová
koślawiec   m kłýšavy čołoviêk; kryvonóhi čołoviêk
koślawość   f 1. kłýšavosť f; kryvonóhosť f; 2. nezhrábnosť f; nevdáłosť f; neporádnosť f
koślaw|y   1. kłýšavy; kryvonóhi; ~y chód kłýšavy chôd; 2. kryvý; kosý; neporádny; ~e pismo kryvý póčyrk; ~y stół kosý stôł; ~a angielszczyzna neporádna angiélśka móva
kośn|y   kôsny; ~a łąka kôsna łónka
kot   m kôt m; ~ syjamski syjámśki kôt; ryś jest największym z europejskich ~ów ryś to najbôlšy z europejśkich kotôv; ◊ bawić się jak ~ z myszką zabavlátisie jak kôt z mýškoju; biegać jak ~ z pęcherzem biêhati jak opárany; drzeć ~y z kimś býti ne v ładách z kimś; kupić ~a w worku kupíti kotá v miškóvi; odwracać (wykręcać) ~a ogonem zváluvati z chvóroji hołový na zdoróvu; popędzić (pogonić) komuś ~a a) prohnáti kohóś; b) dáti komuś u kôsť; tyle co ~ napłakał tôlko što kôt napłakav; żyć z kimś jak pies z ~em žýti z kimś jak kôt z sobákom
kotangens   m mat. kotángens m
kotara   f kotára f; zanaviêsa f
kotek   m kótik m
koteria   f kotéryja f
kotka   f kôška f
kotlarz   m kotiólščyk m
kotlecik   m kotlétik m
kotlet   m kotlét m; ~ mielony mółoty kotlét; ~ schabowy (sviniáčy) odbivný kotlét
kotlina   f 1. kotlina f; dolína f; 2. jáma f
kotlinka   f 1. kotlínka f; 2. jámka f; výjamka f
kotłować się   ndk 1. kłubováti(sie); kłubíti(sie); 2. tłumitisie; 3. kipiêti; burlíti
kotłowanina   f kołotniá f; harmider m; tłum m
kotłownia   f kotiólnia f
kotłowy   kotiólny
kotna   kôtna
koturn   m kotúrn m