Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
korygować   ndk korygováti; popravláti; ~ plan działania korygováti plan diêjania; ~ maszynopis popravláti mašýnopis
koryncki   korýnćki
korytarz   m korydór m
korytarzyk   m korydórčyk m
koryto   n 1. korýto n; ~ dla świń korýto dla sviní; 2. (łożysko rzeki) rêčyšče n
kor|zec   m 1. (dawna miara) koréć m; 2. (dawne naczynie) koréć m; ◊ dobrali się jak w ~cu maku odné odnóho várte; obóje rabóje; trzymać coś pod ~cem chováti štoś od čužóho óka; trymáti štoś u schóvanci
korzenić się   ndk ukoreniátisie, korenítisie
korzeniowy   korêniovy; system ~ korêniova systéma
korzenny   korenný; ~ aromat korenný aromát
korze|ń   m 1. kóreń m; wypuścić ~nie pustíti koreniê; 2. ~nie pl; pachúščy pryprávy; korennýje pryprávy
korzon|ek   m korêńčyk m; ~ki włosów korêńčyki vołosôv
korzyć się   ndk korýtisie; schilátisie; prynižátisie; ~ się przed tyranem korýtisie péred tyránom
korzystać   ndk z czegoś, na czymś korystátisie čymś; ~ z ulg korystátisie lhótami; ~ na zwyżce kursu dolara korystátisie zvýžkoju kúrsu dolára; ~ z okazji korystátisie okázijoju; ~ z łazienki korystátisie łaziénkoju
korzystnie   1. korýstno; z zýskom; klimat ~ wpływał na jego zdrowie klímat korýstno vpłyváv na jóho zdoróvje; ~ ulokować pieniądze z zýskom pomistíti hróšy; 2. prychílno; pochválno; dóbre; chorošé; ~ kogoś oceniać prychílno (pochválno) kohóś ociníti; ~ wyglądać dóbre (chorošé) vyhladáti
korzystn|y   1. korýstny; zyskôvny; ~e wrażenie korýstne vražénie; ~y interes zyskôvny interés; 2. prychílny; pochválny; dóbry; choróšy; ~a opinia prychílna (pochválna) opínija; ~y wpływ dóbry (choróšy) vpłyv
korzyś|ć   f korýsť f; zysk m; komu to przyniesie ~ć? komú z siêtoho búde korýsť?; zmiana wyszła na ~ć całej rodziny zmiêna výjšła na korýsť ciêłoji simjiê; firma przynosiła coraz większe ~ci fírma daváła štoráz bôlšy zýsk
kos   m zool. kos m
kosa   f kosá f; ◊ trafiła ~ na kamień najšłá kosá na kámeń
kosaciec   m kosáč m
kosarz   m zool. (pajęczak) kosár m
kosiarka   f kosíłka f
kosiarz   m kosiár m
kosić   ndk kosíti
kosinus   m mat. kósinus m
kosisko   n kosié n