Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
komplementować   ndk kogoś hovorýti komúś kompleménty
komplet   m komplét m; ~ widzów na sali komplét hledačôv u sali; ~ mebli komplét mébluv
kompletnie   zusiêm; preč; cáłkom
kompletn|y   komplétny; póvny; ~y zbiór monet komplétny zbôr monétuv; ~e wydanie dzieł póvne vydánie tvóruv; ~y brak odpowiedzialności póvny brak odkáznosti
kompletować   ndk kompletováti; popovniáti
komplikacj|a   f 1. komplikácija f; składánosť f; 2 ~e pl komplikáciji pl; grypa z ~ami hrýpa z komplikácijami
komplikować   ndk komplikováti; uskładniáti
komplikować się   ndk komplikovátisie; uskładniátisie
komponent   m komponént m; skłádnik m; elemént m
komponować   ndk komponováti; składáti; stvoráti
kompost   m kompóst m
kompostować   ndk coś robíti kompóst z čohóś
kompot   m kompót m
kompozycja   f kompozýcija f
kompozycyjny   kompozycíjny
kompozytor   m kompozýtor m
kompozytorski   kompozýtorśki
kompres   m komprés m; stosować ciepłe ~y prykładáti tépły komprésy
kompresja   f komprésija f
kompresor   m komprésor m
kompromis   m kompromís m; pójść na ~ pujtí na kompromís
kompromisowy   kompromísny
kompromitacj|a   f kompromitácija f; narażać się na ~ę naražáti sébe na kompromitáciju
kompromitować   ndk kompromitováti
kompromitować się   ndk kompromitovátisie