Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   19 346

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
chórek   m małý chôr, chóryk m
chórem   chórom
chórmistrz   m kirovník chóru
chórzysta   m chorýst m
chórzystka   f chorýstka f
chów   m hodôvla f; ~ bydła rzeźnego hodôvla býdła na bôjniu
chrabąszcz   m chrušč m
chrapać   ndk 1. chropstí; 2. chrypiêti
chrapanie   n 1. chropánie n; 2. chrypiênie n
chrapka:   mieć chrapkę na kogoś, na coś miêti pécha na kohoś, na štoś
chrapliwie   chryplívo
chrapliwość   f chryplívosť f
chrapliwy   chryplívy
chrapnąć   dk 1. zachropstí; 2. zachrypiêti
chrapy   pl chrápy pl
chrobot   m skrábot m, skrabotánie n, skrábanie n
chrobotać   skrabotáti, skrábati
chrobotlivy   skrabotlívy
chrobry   książ. choróbry, smiêły, múžny
chrom   m chem. chrom m
chromać   ndk książ. kulháti, prypadáti na nóhu
chromatyczny   chromatýčny
chromol|ić   ndk pot. svistáti, čycháti, plováti; ja to wszystko ~ę mniê nasvistáti (načycháti, naplováti) na siête vsio
chromosfera   f chromosféra f
chromosom   m biol. chromosóm m