Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
lament   m láment m; hołošênie n
lamentować   ndk lamentováti; hołosíti; zavóditi
lameta   f laméta f
laminat   m laminát m
laminatowy   laminátovy; z laminátu
laminować   ndk laminováti
lamować   ndk lamováti; oblamóvuvati; obšyváti
lamówka   f lamôvka f; óbšyvka f
lampa   f lámpa f; ~ błyskowa ziáchajušča lámpa; ~ jarzeniowa jarúšča lámpa; ~ kwarcowa kvárcova lámpa; ~ naftowa gazník m; ~ nocna nučnája lámpa
lamparci   lampártuv
lampart   m zool. lampárt m
lampas   m lampás m
lampion   m lampijón m; lichtáryk m (ozdôbny)
lampka   f 1. lámpka f; znič m; ~ nocna nučnája lámpka; ~ nagrobkowa znič m; 2. kilíšok m; ~ wina kilíšok viná
lamus   m 1. ( dawniej) lámus m; špichiêr m; 2. (rupieciarnia) barachlárnia f
lanca   f lánca f; píka f
lancet   m lancét m
landara   f kołymáha f
landrynka   f landrýnka f
landrynkowaty   landrynkováty
langusta   f zool. langústa f
lanie   n 1. litié n; nalivánie n; 2. łúpoteń m; spuścić komuś ~ správiti komúś łúpotnia; nałupíti kohóś; odłatáti kohóś
lanolina   f lanolína f
lanolinowy   lanolínovy
lansjer   m hist. lansjér m