Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   17 888

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
lichtarz   m pudsviêčnik m
lichutki   lichútki, lichéńki
lichwa   f lichvá f
lichwiarka   f lichvárka f
lichwiarski   lichvárśki
lichwiarstwo   n lichvárstvo n
lichwiarz   m lichvár m
lichy   lichí; kiépśkí; słáby; nedóbry; tandétny
lico   n 1. książk. licié n; tvar m; 2. (budynku) licié n; liciovája storoná
lic|ować   ndk 1. liciováti; pasováti; taki postępek nie ~uje ze stanowiskiem sędziego takí postúpok ne liciúje z posádoju sudijiê; 2. oblicióvuvati; ~ować ścianę marmurem oblicióvuvati stinú mármurom
licowy   liciový
licytacja   f licytácija f
licytacyjny   licytacíjny
licytant   m licytánt m
licytator   m licytátor m
licytować   ndk licytováti
licytować się   ndk (w czymś) licytovátisie (čymś)
liczarka   f ličýlnik m (banknotuv)
liczba   f I 1. mat. líčba f; ~ parzysta čôtna líčba; ~ nieparzysta nečôtna líčba; ~ całkowita ciêła líčba; ~ dziesiętna desiátkova líčba; ~ dodatnia dodátnia líčba; ~ ujemna odjômna líčba; ~ naturalna naturálna líčba; ~ pierwsza prósta líčba; ~ wielocyfrowa mnôhoznáčna líčba; 2. gram. líčba f; ~ pojedyńcza odinóčna líčba; ~ mnoga mnôžna líčba; ~ podwójna parnája líčba
liczba   f II kôlkosť f; líčba f; duża ~ psów velíka kôlkosť (líčba) sobák; ◊ ~ astronomiczna astronomíčna líčba; ~ atomowa átomna líčba
liczbowy   líčbovy
liczebnik   m gram. ličébnik m
liczebność   f kôlkosť f
liczebny   líčbovy; kôlkosny; stan ~ armii líčbovy (kôlkosny) stan ármiji
licznik   m 1. líčnik m; ~ energii elektrycznej líčnik elektrýčnoji enérgiji; 2. mat. líčnik m; líčnik i najmiênnik