Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   17 888

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
leźć   ndk 1. liêzti; karábkatisie; vołočýsie; mucha lezie po ścianie múcha liêze po stiniê; ledwo lazłem pod koniec wycieczki ja čuť liêz (vołôksie) pud kunéć vyciéčki; 2. liêzti; sóvatisie; gdzie leziesz, smarkaczu? kudý liêzeš, smorkáč?
leżak   m ležák m
leżakować   ndk ležakováti; vyléžuvatisie
leżanka   f ležánka f
leżąco:   na ~ léžačy, léžma
leże   n 1. łóhovo n; berłôh m; 2. (dla wojska) zimóva kvatéra
leż|eć   ndk 1. ležáti; pokryváti; na piecu ~y kot na pečê ležýt kôt; wujek już od roku ~y w grobie diáďko vže rôk jak ležýt u mohíli; 2. ležáti; znachóditisie; Alpy ~ą w pięciu państwach Álpy znachódiatsie v pjatí deržávach; to nie ~y w moim interesie to ne v mojích interésach; 3. (o ubraniu) pasováti; garnitur ~y na nim jak ulał kostiúm pasúje na johó jak uliêty; 4. pot. býti zanedbánym; býti zapúščanym; gospodarka kraju ~y ekonómika krajíny zanedbána (zapúščana); ◊ ~eć bykiem linohúzitisie; ležáti léžniom; ~eć w gruzach ležáti v rujínach; ~eć odłogiem ležáti obłóhom; ~ plackiem ležáti płastóm; ~eć do góry brzuchem ležáti vverch púpom; coś ~y komuś na sercu štoś ležýt komúś na sérci; coś ~y komuś na wątrobie štoś sidít komúś u pečunkách
lędźwie   pl 1. poperék m; pojasnícia f; 2. pot. stéhna pl
lędźwiowy   poperékovy
lęg   m 1. vyklóvuvanie n; 2. (młode ptaszęta) vývodok m
lęgowisko   n miêstie hnizdovánia
lęgowy   hnizdový; vývodkovy
lęk   m lak m, perelák m; spółoch m, perepołóch m; bójaź f; atak ~u prýstup láku (spółochu); ◊ ~ przestrzeni lak (bójaź) prostóry; ~ wysokości lak (bójaź) vyšyný
lękać się   ndk lakátisie; (o coś) bojátisie (za štoś)
lękliwość   f laklívosť f; połochlívosť f; bojazlívosť f
lękliwy   laklívy; połochlívy; bojazlívy
lgnąć   ndk 1. lípnuti; prylipáti; prykléjuvatisie; 2. (uczuciowo) hornútisie; chilítisie; tiahnútisie
li:   ~ tylko tôlko; usiohó tôlko
liana   f lijána f
libacja   f výpivka f; vypivánie n
Libanka   f libánka f
Libańczyk   m libáneć m
libański   libánśki
liberalizacja   f liberalizácija f
liberalizm   m liberalízm m