Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   20 958

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
bojery   pl bójery pl, regáty na lódi
bojkot   m bojkót m; nawoływać do ~u zaklikáti do bojkótu; ~ wyborów bojkót výboruv
bojkotować   bojkotováti
bojler   m bójler m
bojowiec   m bojôveć m
bojowniczka   f zmahálnicia f; ~ organizacji feministycznej zmahálnicia feministýčnoji organizáciji
bojownik   m zmahálnik m; ~ o wolność zmahálnik za svobódu
bojowość   f bojóvosť f, bojový duch, bojovítosť f
bojowy   bojový; bojovíty
bojówka   f bojôvka f, bojový oddiêł
bojówkarski   bojôvkovy; bojovikóvy
bojówkarz   m bojovík m
bok   m bôk m; spać na prawym ~u spáti na právum bokóvi; odnowić ~i szafy odnovíti bokí šáfy; ~ trójkąta bôk trochkútnika; z ~u zbóku; ◊ coś wyszło komuś ~iem štoś výjšło (výlizło) komuś bókom; brać się za ~i ze śmiechu za bóki brátisie zósmichu; mieć kogoś na ~u miêti kohoś pud bókom; robić ~ami čuť dýchati, býti čuť z dúchom; trzymać się z ~u stojáti zbóku; wziąć się pod ~i uziátisie pud bóki; żarty na ~ perestáń(te) žartováti; žárty na bok
bokiem   bókom; burza przeszła ~ búra projšłá bókom; ustawił się do niego ~ vôn stav do jóho bókom
bokobrody   pl báki pl
boks   m 1. boks m; trenować ~ trenováti boks; uprawiać ~ zajmátisie bóksom; 2. (pomieszczenie) bóks m, stôjło n
bokser   m 1. bókser m; ~ wagi ciężkiej bókser tiážkoji vahí (vahovóji kategóryji); 2. (rasa psa) bókser m
bokserski   boksérśki
boksować   boksováti, boksovátisie, zajmátisie bóksom
boksować się   boksovátisie, zajmátisie bóksom
boksyt   m min. boksýt m
bolączka   f boláčka f, dokúka f, nevyhóda f, trúdnosť f, probléma f
bold   m bold m; przejść z czcionki standardowej na ~ perejtí zo standártnoho šrýftu na bold
bolec   m švóreń m, špiêń m
boleć   I boliêti; boli mnie ręka bolít mniê ruká; bolą mnie twoje słowa bolát mniê tvojiê słová