Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
ciemnowłosy   temnovołósy
ciemn|y   1. témny; ~ tunel témny túnel; ~e włosy témny vółosy; 2. témny, needukóvany, ohraníčany; 3. témny, nezrozumiêły; ~y styl témny styl; 4. témny, pudozrêły, nepévny; ~e sprawy témny (pudozrêły) správy (diłá); ◊ typ spod ~ej gwiazdy témny typ; przedstawiać coś w ~ych kolorach malováti štoś témnymi kolórami
cieniować   1. (włosy) pudstryhati rumnomiêrno; 2. tiniováti; ~ kontury tiniováti kóntury (obrýsy); 3. odtiêniuvati; ~ znaczenia odtiêniuvati značéni; 4. zatiniáti; ~ matami sadzonki zatiniáti mátami rozsádu
cienisty   tinísty
cieniusieńki   toniúsieńki
cieniuteńki   toniúteńki
cieniutki   toniútki
cienk|i   1. tónki; ~a gałąź tónka hulá; 2. tónki, óstry, pisklívy; ~i głos tónki (óstry, pisklívy) hółos; 3. słabý, kiepśki; ~ie wino słabóje (kiepśkie) vinó; 4. pot. słabý; mizérny; kiépśki; być ~im z matematyki býti słabým z matemátyki; ~a pensyjka mizérna połúčka; ~i fachowiec kiépśki fachôveć
cienko   1. tónko; ~ pokrojić makaron tónko pokrojíti makarón; ~ gwizdać tónko svistáti; 2. pot. słábo; mizérno; kiépśko; komuś się ~ powodzi komúś mizérno (kiépśko) žyvétsie; ~ z kasą (pieniędzmi) słábo z kásoju (hrošmí)
cienkopis   m tonkopís m
cienkość   f tónkosť f
cienkusz   m pot. słabóje (kiépśkie) vinó
cie|ń   m tiêń m; ~ń człowieka tiêń čołoviêka; schować się do ~nia schovátisie v tiêń; ~ń dawnej świetności miasta tiêń dávnioji pýšnosti (słávy) miêsta; ~nie zmarłych tiêni (dúchi) merciôv; ~ do powiek tiêń do očý; ◊ bać się swojego ~nia bojátisie svojóho tiêniu; chodzić za kimś jak ~ń chodíti za kimś jak tiêń; pozostawać w ~niu zostavátisie v tinióvi; rzucać ~ń na kogoś kídati tiêń na kohóś; usuwać się w ~ń odychóditi v tiêń
ciepełko   n tepelcié n
cieplarka   f teplárka f
cieplarnia   f teplícia f
cieplarniany   teplíčny
cieplica   f tépła (horáča) krynicia
cieplutki   teplútki
ciepławy   tepłováty
ciepł|o   I n tepłó n; ~o rozchodzi się od kaloryferów tepłó rozychóditsie od kaloryféruv; nie zaznać ~a w domu rodzinnym ne zaznáti tepłá v rôdnum dómi; ~o właściwe fiz. udiêlne tepłó
ciepło   II tépło; ubrać się ~ tépło odiahnútisie; ~ kogoś przywitać tépło kohóś pryvitáti
ciepłociąg   m tepłoprovôd m
ciepłolubny   tepłolúbny
ciepłota   f temperatúra f, tepłotá f; obniżona ~ ciała obnížana temperatúra (tepłotá) tiêła