Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
galon   II m (jednostka miary) galón m
galop   m galóp m
galopada   f galopáda f
galopem   galópom
galopować   ndk galopováti
galowy   galóvy, parádny
galwaniczny   galvaníčny
galwanizacja   f galvanizácija f
galwanizacyjny   galvanizacíjny
galwanizować   ndk galvanizováti
gałązka   f hôlka f
gał|ąź   f 1. holá f; gruba ~ąź grúba holá; 2. holá f; odhôle n; ~ąź przemysłu holá promysłóvosti; ~ rodu ródova holá; ~ęzie systemy nerwowego odhôle nervóvoji systémy; ◊ ktoś powiesiłby kogoś na suchej ~ęzi chtoś poviêsiv by kohoś na suchôj holiê
gałęziasty   1. rozhôlisty, holásty; rozłožýsty; 2. podôbny do holiê
gałęziowy   z hôla
gałęzisty   p. gałęziasty
gałgan   m 1. onúča f, onúčka f; šmáta f, šmátka f; ~y pl łáchi pl, łachmaný pl; 2. pot. łódar m, hultáj m
gałganek   m onúčka f, šmátka f
gałka   f 1. hołôvka f; šáryk m; bułavéška f; 2. pókrutka f; ~ radia pókrutka rádiva
gały   pl pot. zirkačê pl; wytrzeszczać ~ vyračáti zirkačê
gama   f gáma f
gambit   m gámbit m
gamma:   promieniowanie ~ promeniovánie gámma
gamoniowaty   tupováty; rozdziavováty
gamoń   m pot. tovkáč m; tupák m; rozdziáva m
ganek   m gánok m