Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
marlin   m zool. marlín m
marmolada   f marmoláda f
marmur   m mármur m
marmurek   m 1. (osełka) marmôłka f; 2. (deseń) marmúrok m
marmurowy   marmuróvy
marnie   márno; kiépśko; nedóbre; słábo; wyglądać ~ kiépśko (nedóbre) vyhladáti; uczyć się ~ słábo (márno) učýtisie ◊ przepaść (zginąć) ~ propásti (umertí) márno; propásti (umertí) bez potréby; propásti (umertí) darémno
marnie|ć   ndk 1. marniêti; mizerniêti; słabiêti; sóchnuti; vjánuti; ~je w oczach bez opieki lekarskiej marniêje (mizerniêje, słabiêje) v óčach bez liêkarśkoho dohládu; kwiaty ~ją nie podlewane od tygodni kviêtki sóchnut (vjánut), ne pudliêvany týžniami; 2. zanepadáti; bidniêti; gospodarstwo ~je hospodárka zanepadáje (bidniêje); 3. marnovátisie; propadáti; dziewczyna ~je w tym miasteczku diêvčyna marnújetsie (propadáje) v siêtum mjastéčkovi
marniutki   marniútki; kiepśkováty; słabjútki; lichútki
marność   f márnosť f; darémnosť f; neznáčnosť f; neistôtnosť f; bezciêlnosť f
marnotrawca   m marnotráveć m; marnotrát m
marnotrawić   ndk marnotráviti; marnotrátiti; marnováti
marnotrawny   marnotrávny; marnotrátny; syn ~ marnotrávny (błúdny) syn
marnotrawstwo   n marnotrávstvo n; marnotráctvo n
marnować   ndk marnováti; níščyti; psováti; marnotráviti
marnować się   ndk marnovátisie
marn|y   márny; lichí; kiêpśki; słaby; ~a tkanina márna (lichája) tkanína; ~y wzrok kiépśki (słabý) zrôk; ~a pociecha márna (słabája) potiêcha; ◊ iść na ~e propadáti márno; propadáti darémno; ~y czyjś widok kiépśki čyjiêś diłá; nie powiedzieć komuś ~ego słowa ni słóva kiépśkoho (lichóho) komuś ne skazáti
Marokanka   f marokánka f
Marokańczyk   m marokáneć m
marokański   marokánśki
mars   m hrôzna (stróha) mína; hrôzne (stróhie) licié
marskość   f márskosť f; ~ trzustki márskosť kosý (pudžołúdkovoji załózy); ~ wątroby márskosť pečônki
marsowy   hrôzny; stróhi (pro vid licia)
marsz   m marš m; pochôd m; ~ nocny nočný marš; przygotowywać się do ~u šykovátisie do máršu; šykovátisie v pochôd; 2. muz. marš m; ~ weselny vesiêlny marš; ~ żałobny pochoválny marš
marszałek   m maršáłok m
marszałkowski   maršałkôvśki