Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   19 603

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
logiczny   logíčny
logik   m lógik m
logika   f lógika f
logistyczny   logistýčny
logistyka   f logístyka f
logo   n lógo n
logopatia   f logopátyja f
logopeda   m logopéd m
logopedia   f logopédyja f
logopedyczny   logopedýčny
logos   m lógos m
logować się   ndk logovátisie
lojalista   m lojalíst m
lojalizm   m lojalízm m
lojalka   f pot. lojálka f
lojalność   f lojálnosť f
lojalny   lojálny
lok   m kúder m; kúdryk m
lokacja   f 1. hist. lokácija f; ~ miasta na prawie magdeburskim lokácija miêsta na magdebúrśkum právi; 2. lokácija f (vyznačánie miêstia ruchómych objéktuv)
lokacyjn|y   1. lokacíjny; przywilej ~y lokacíjny pryviléj; 2. lokacíjny; namiary ~e lokacíjny výmiry
lokaj   m lókaj m
lokajski   lókajśki
lokajstwo   n lókajstvo n
lokal   m 1. kvartíra f; bjuró n; ófis m; žytłó n; 2. restaurácija f; kabarét m; nocny ~ nučný klub
lokalizacja   f 1. (umiejscowienie) rozmiščénie n; 2. (ograniczenie rozmiarów) lokalizácija f; ~ działań wojennych lokalizácija vojénnych diêjaniuv