Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   19 603

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
innojęzyczny   inšomóvny
inność   f ínšosť f; odmiênnosť f; ráznicia f
innowacja   f 1. inovácija f; novátorstvo n; 2. novínka f; nóvosť f
innowacyjny   novátorśki
innowator   m novátor m
innowierca   m inšoviêr m
innowierczy   ínšoji viêry
inn|y   ínšy; ~e miasto ínše miêsto; mieć ~e zdanie od wszystkich pozostałych býti ínšoji dúmki, čym vsiê ostátni; ◊ to co ~ego to ínše diêło; to ínša správa; między ~ymi miž ínšym; séred ínšoho; ~ymi słowy ínšymi słovámi; ináčej (inákš) kážučy; nikt ~y jak... ne chto ínšy jak...; nic ~ego jak... ne što ínše jak; zacząć z ~ej beczki začáti z ínšoho kunciá
inscenizacja   f inscenizácija f; postanôvka f
inscenizacyjny   inscenizacíjny; postanôvočny
inscenizator   m inscenizátor m; postanôvščyk m
inscenizatorka   f inscenizátorka f; postanôvščycia f
inscenizatorski   inscenizátorśki
inscenizować   ndk 1. inscenizováti; stáviti; ~ "Hamleta" inscenizováti (stáviti) "Hámleta"; 2. inscenizováti; symulováti; ~ ucieczkę z więzienia inscenizováti (symulováti) vtióki z tiurmý
insekt   m insékt m
inseminacja   f inseminácija f
inseminator   m inseminátor m
inseminować   ndk inseminováti
inskrypcja   f inskrýpcija f
inspekcja   f inspékcija f
inspekt   m inspékt m
inspektor   m inspéktor m
inspektorat   m inspektorát m
inspektorka   f inspéktorka f
inspektowy   inspéktovy