Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   19 346

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
niewesoło   nevesióło
niewesoły   nevesióły
niewiadom|a   f mat. neviêdome n; šúkane n; równanie z dwiema ~ymi rumnánie z dvóma neviêdomymi
niewiadomy   neviêdomy; nevjadómy; neznány
niewiara   f neviêra f
niewiarygodnie   1. nevirohôdno; sumniêvno; 2. nevirohôdno; nejmoviêrno; nepravdopodôbno
niewiarygodność   f nevirohôdnosť f
niewiarygodny   1. nevirohôdny; sumniêvny; 2. nevirohôdny; nejmoviêrny; nepravdopodôbny
niewiasta   f kobiêta f; žoná f
niewidka:   czapka ~ šápka-nevídka
niewidoczny   nevidôčny; neprymiêtny
niewidoma   f nevidúšča f; slipája f
niewidomy   m nevidúščy m; slipý m
niewidy:   cuda ~ čudiesá v réšeti
niewidzialny   nebáčny
niewiedza   f neviêdanie n; ignoráncija f
niewiele   nemnôho; máło; ~ pieniędzy nemnôho (máło) hrošý; ~ młodszy ode mnie nemnóho (máło) mołódšy za mené; ◊ ~ brakowało, a... máło što, a...; ~ mówiący nejásny; máło informatývny; ~ myśląc ne dóvho dúmajučy; ~ sobie robić z kogoś, z czegoś ne bráti sobiê do hołový kohóś, čohóś
niewielki   nevelíki
niewierność   f 1. (małżeńska) zdráda f; 2. neviêrnosť f; ~ ideałom neviêrnosť ideáłam; 3. nedokłádnosť f; neadekvátnosť f; ~ przekładu nedokłádnosť (neadekvátnosť) perekłádu
niewiern|y   1. neviêrny; ~y mąż neviêrny muž; ~y przyjaciel neviêrny pryjátel; 2. nedokłádny; neadekvátny; ~e sprawozdanie nedokłádna (neadekvátna) spravozdáča; ◊ ~y Tomasz Tomáš-neviêrnik
niewierzący   1. neviêrujuščy; 2. m neviêrujuščy m; atejíst m
niewieści   žénśki; kobiêčy
niewiniątko   n nevinovátik m
niewinnie   1. nevinováto; 2. nevínno; bezškôdno
niewinność   f 1. nevinovátosť f; 2. nevínnosť f; bezhrêšnosť f; neporóčnosť f; cnotlívosť f; čystosť f; 3. nevínnosť f; bezškôdnosť f