Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
dziecina   f diteniá n
dziecinada   f ditínnosť f
dzieciniec   m 1. ditíneć m; 2. ditiáčy dôm, sirotíneć m
dziecinka   f ditiátko n
dziecinnie   po-ditiáčomu
dziecinnieć   ndk ditiniêti
dziecinność   f ditiáčosť f
dziecinny   ditiáčy; ~y pokój ditáčy pókuj; ~e zachowanie ditiáče zachovánie
dzieciństwo   n ditínstvo n
dzieciobójca   m ditozabôjeć m, ditohúb m
dzieciobójczyni   f ditozabôjnicia f, ditohúbka f
dzieciobójstwo   n ditozabôjstvo n, ditohúbstvo n
dzieciorób   m pogard. ditorôb m
dzieciuch   m mołokosós m, smorkáč m
dzieck|o   n ditiá n; ◊ cieszyć się jak ~o rádovatisie jak ditiá; cudowne ~o čudo-ditiá n; dom ~a ditiáčy dôm; ~o szczęścia ščaslíveć m; od ~a z ditínstva, z maleńkosti; płakać jak ~o płákati (rydáti) jak ditiá; wylać ~o z kąpielą výpluchnuti ditiá rázom z vodóju
dziedzic   m 1. nasliêdnik m; nastúpnik m; 2. pomiêščyk m, pan m
dziedzictwo   n nasliêdstvo n
dziedziczka   f 1. nasliêdnicia f; 2. pomiêščycia f, páni f
dziedzicznoś|ć   f 1. nasliêdnosť f; prawo ~ci právo nasliêdnosti; 2. (dziedziczenie) nasliêduvanie n; ~ć tronu nasliêduvanie trónu
dziedziczn|y   1. nasliêdny; nasliêdny pôznaki; 2. nasliêduvany; nasliêduvany majóntok
dziedziczy|ć   ndk nasliêduvati; ~my majątek po naszej ciotce my nasliêdujemo majóntok po nášuj tióti
dziedzina   f sféra f; vid m; ~ kultury sféra kultúry; ~ sportu vid spórtu
dziedziniec   m pudvôrok m, dvôr m
dziegieć   m diôhoť m
dzieje   pl históryja f; ~ starożytne starožýtna históryja; ~ nowożytne novožýtna históryja