Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   20 958

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
klimatyzator   m klimatyzátor m
klimatyzować   ndk klimatyzováti
klin   m klín m; klinók m; rozsadzić drzewo ~em rozščepíti dérevo klínom; niewielki ~ lasu nevelíki klinók liêsu; ◊ wbijać ~a między kogośkogoś ubiváti (zahaniáti) klin mížy kimśkimś
klincz   m klinč m
klinga   f ostrêj m (siêčnoji zbroji)
kliniczn|y   kliníčny; śmierć ~a kliníčna smerť
klinika   f klínika f
klinkier   m klínkier m
klinkierowy   klínkierny
klinować   ndk zaklinóvuvati
klinow|y   klínovy; pismo ~e klínopis m
klip   m klip m
kliper   m klíper m
klips   m klips m
kliring   m klíring m
kliringowy   klíringovy
klisza   f klíša f
klit|ka   f komôrka f; kúčka f; gnieździć się w ~ce hnizdítisie (tísnutisie) v komôrci
kloaczny   kloáčny
kloaka   f kloáka f
kloc   m kloc m; kołóda m
kloc|ek   m 1. obrêzok m (kołody); peniók m; 2. ~ki pl klócki pl; ~ki lego klócki légo; 3. klócok m; ~ki hamulcowe hamôlciovy klócki
klockowy   klockowy
klocowaty   nepovorôtlivy; tiážki (grúby) jak kołóda
klomb   m klomb m