Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   20 780

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
klapnąć   dk lásnuti; lápnuti
klaps   m lápaneć m; dać ~a dáti lápancia
klapsa   f klápsa f (hrúška)
klarnecista   m klarnetýst m
klarnet   m klarnét m
klarować   ndk 1. očyščáti; klarováti; ~ wino očyščáti (klarováti) vinó; 2. tłumáčyti; pojasniáti
klarować się   ndk očýščuvatisie; klarovátisie
klarownie   jásno; zrozumiêło; vyrázno; prozrýsto; dochôdlivo
klarowność   f 1. klarôvnosť f; prozrýstosť f; 2. čystotá f; harmoníjnosť f; zvônkosť f; 3. jásnosť f; zrozumiêłosť f; vyráznosť f; prozrýstosť f; dochôdlivosť f
klarowny   1. klarôvny; prozrýsty; očýščany; 2. čýsty; harmoníjny; zvunkí; 3. jásny; zrozumiêły; vyrázny; prozrýsty; dochôdlivy
klas|a   f 1. klása f; chodzić do piątej ~y chodíti do pjátoji klásy; sprzątać ~ę poprátuvati klásu; 2. klása f; ~a robotnicza robóča klása; ~a chłopska selánśka klása; 3. klása f; wagon drugiej ~y vahón drúhoji klásy; družyna ~y międzywojewódzkiej družýna mižyvojevôdśkoji klásy; 4. pl ~y klásy pl; grać w ~y hráti v klásy
klaser   m kláser m
klaskać   ndk 1. pláskati v dołóni; pláskati; 2. láskati
klasowość   f klásovosť f
klasow|y   1. klásovy; świadomość ~a klásova sviêdomosť; 2. klasóvy; dziennik ~ klasóvy dziénnik
klasówka   f klasôvka f
klasycystyczny   klasycystýčny
klasycyzm   m klasycýzm m
klasyczność   f klasýčnosť f
klasyczn|y   klasýčny; ~a sztuka grecka klasýčne gréćkie mastáctvo; ~ literatura rosyjska klasýčna rosíjśka literatúra; ~a piękność klasýčna krasávicia
klasyfikacja   f klasyfikácija f
klasyfikacyjny   klasyfikacíjny
klasyfikator   m klasyfikátor m
klasyfikować   ndk klasyfikováti
klasyk   m klásyk m