Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
kulik   m zool. kúlik m
kulinaria   pl 1. kulinárny (po)rády; 2. jiêdło n; strávy pl
kulinarn|y   kulinárny; przepis ~y kulinárny recépt; umiejętności ~e kulinárne umiêlstvo; kulinárny zdôlnosti
kulis   m kúlis m
kulisa   f 1. kulísa f; ~ teatralna teatrálna kulísa; ~ leśna lisnája kulísa; 2. ~y pl kulísy pl; za ~mi za kulísami; poznać ~y sprawy doznátisie pro kulisy diêła (správy)
kulistość   f kulástosť f; šarovídnosť f
kulisty   kulásty; šarovídny
kulka   f 1. šáryk m; kúlka f; 2. pot. púla f
kulkow|y   šárykovy; łożysko ~e šárykove łožýsko; pióro ~e šárykova rúčka
kulminacja   f kulminácija f
kulminacyjny   kulminacíjny
kulminować   ndk kulminováti
kulnąć   dk pokotíti; skotíti
kulomb   m fiz. kulómb m
kulomiot   m pulomjót m
kuloodporny   puloneprobivný; kamizelka ~a puloneprobivnája kamizélka
kulowy   šárovy; kúlovy
kulsza   f kúlša f; kłub m; boli mnie ~ bolít mniê kúlša (kłub)
kult   m kult m; ~ zmarłych kult mercióv; ~ jednostki kult osóby
kultow|y   kúltovy; szaty ~e kúltovy šáty; kúltovy stróji; ~y film kúltovy film; ~y autor kúltovy áutor
kultura   f 1. kultúra f; ~ starożytna starožýtna kultúra; ~ masowa másova kultúra; ~ fizyczna fizýčna kultúra; ~ osobista osobísta kultúra; ~ picia kultúra vypivánia; 2. spec. kultúra f; ~ bakterii kultúra baktéryj; ~ jedwabnika kultúra šovkopráda
kulturaln|y   kultúrny; dorobek ~y kultúrny dorôbok; instytucja ~a kultúrna instytúcija; ~y młodzieniec kultúrny mołodý čołoviêk
kulturotwórczy   kulturotvôrčy, kulturotvôrny
kulturowy   kultúrovy; krąg ~y kultúrovy kruh; wspólnota ~a kultúrova spulnóta
kulturoznawca   m kulturoznávećm