Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
krzyżacki   kryžáćki; zakon ~ kryžáćki zakón
krzyżactwo   n kryžakí pl
krzyżak   m I 1. (element w kształcie krzyża) kryž m; kryžovína f; 2. (pająk) kryžovík m
Krzyżak   m II kryžák m
krzyżmo   n míro n
krzyżować   ndk 1. kryžováti; ~ dłonie na piersiach kryžováti dołóni na hrúdiach; 2. skryžóvuvati; ~ odmiany zbóż skryžóvuvati gatúnki (sortý) zbôža; 3. (udaremniać) rozłádžuvati; porúšuvati; rozstrójuvati; psováti; ~ czyjeś plany rozłádžuvati (rozstrójuvati) čyjiêś plany; 4. (zadawać śmierć na krzyżu) kryžováti; rozkryžóvuvati
krzyż|ować się   ndk 1. kryžovátisie; drogi ~ują się doróhi kryžújutsie; 2. skryžóvuvatisie; gatunki ~ują się gatúnki skryžóvujutsie
krzyżowiec   m kryžôveć m
krzyżow|y   1. kryžóvy; droga ~a kryžóva doróha; wyprawy ~e kryžóvy pochódy; 2. kryžóvy; perekryžóvany; sklepienie ~e kryžóvy zvôd; ~ ogień perekryžóvany ohóń; 3. krýžovy; kręgi ~e krýžovy chrebciê
krzyżówka   f kryžovánka f
krzyżówkowy   kryžovánkovy
krzyżyk   m 1. krýžyk m; kréstik m; 2. pot. déseť liêt žycia; zaczął szósty ~ jomú vže bôlš za pjaťdesiát liêt; ◊ ~ na drogę krýžyk na doróhu; postawić na kimś, na czymś ~ postáviti na kômś, na čômś kryž (krest)
krzyżykowy   krýžykovy; haft ~ výšyvka krýžykom
ksenofob   m ksenofób m
ksenofobia   f ksenofóbija f
ksenofobka   f ksenofóbka f
ksero   n (kserograf i kserokopia) kséro n
kserograf   m kserógraf m
kserografia   f kserográfija f
kserograficzny   kserografíčny
kserokopia   f kserokópija f
kserokopiarka   f kserógraf m
kserować   ndk kserováti
ksiądz   m (katolicki) ksiondz m; (prawosławny) bátiuška m
książeczka   f knížočka f; knížka f; ~ do nabożeństwa molitóvnik m; ~ wojskowa vujśkóva knížočka; ~ oszczędnościowa oščádna knížočka; ~ dla dzieci knížka dla dití; ditiáča knížka