Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
krasomówstwo   n krasomôvstvo n
kraszanka   f krašánka f
kraść   ndk 1. krásti; ~ pieniądze krásti hróšy; ~ programy komputerowe krásti kompúterny prográmy; 2. býti złódijom; krásti; chłopak kradnie i kłamie chłópeć kradé i łže; 3. przen. krásti; odbiráti; telewizja kradnie czas televízyja kradé (odbiráje) čas
krat|a   f 1. kráta f; ~a w oknie kráta v okniê; siedzieć za ~ami sidiêti za krátami; 2. (deseń) kráta f; krátka f; spódnica w ~ę spudnícia v krátu (krátku)
krateczka   f krátočka f
krater   m kráter m
kratk|a   f 1. krata f; krátka f; trafić za ~i trápiti za kraty; 2. krátka f; zeszyt w ~ę zéšyt u krátku (krátočku)
kratkowany   kratkóvany; u krátku (krátočku)
kratować   ndk kratováti; ~ okno kratováti okno
kratownica   f kratovnícia f
kraul   m krául m; pływać ~em płývati kráulom
krawa|t   m háłstuk m, kravát m; chodzić w ~cie chodíti pud háłstukom (kravátom)
krawcowa   f kravčýcha f
krawę|dź   f 1. (s)kraj m; kant m; ~dź biurka (s)kraj (kant) bjúrka; ~dź urwiska (s)kraj obrývu; 2. skraj m; mežá f; stać na ~dzi bankructwa stojáti na skrajóvi bankrúctva; znaleźć się na ~dzi wytrzymałości opynítisie na mežê výderžki
krawężnik   m 1. krájni kámeń (jiêzdni abo chodnika); 2. pot. policijánt m (kotory piškom patroluje huliciê)
krawiec   m kravéć m
krawiecki   kravéćki
krawiectwo   n kravéćtvo n
krąg   m 1. kruh m; ~ sera kruh sýra; kręgi studzienne kołódežny kruhí (bočkí); ~ światła kruh sviêtła; 2. (grono osób lub dziedzina życia) kruh m; ~ czytelników kruh čytačôv; ~ zainteresowań kruh zacikávlanosti; ◊ kręgi pod oczami kruhí pud očýma
krąglak   m kruhlák m
krągłość   f (o)krúhłosť f
krągły   (o)krúhły; zakrúhlany
krążek   m kružók m
krążeni|e   n 1. kružênie n; 2. krovozvorôt m; układ ~a systéma krovozvorótu
krążeniow|y   krovozvorôtny; choroby ~e chvoróby krovozvorótu