Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
kontyngent   m 1. kontyngént m; ~ towarowy továrny kontyngént; 2. kontyngént m; skład m; ~ wojsk ONZ kontyngént vôjśka OON
kontynuacja   f protiáhuvanie n, prodóvžuvanie n; ~ dotychczasowej polityki protiáhuvanie (prodóvžuvanie) poperédnioji polítyki
kontynuator   m prodovžálnik m
kontynuatorka   f prodovžálnicia f
kontynuować   ndk protiáhuvati; prodóvžuvati, prodovžáti; ~ leczenie protiáhuvati (prodovžáti) liêkuvanie
konus   m pot. kurdúpel m, knýpel m, nedorôstok m
konwalia   f bot. łándyš m
konwaliowy   łándyšovy
konwenans   m práviło sviêćkoho tónu, práviło etykiétu; przestrzegać ~ów prydéržuvatisie práviłuv sviêćkoho tónu (etykiétu)
konwencj|a   f 1. konvéncija f; dohovôr m; ~e genewskie genevśki konvénciji; 2. konvéncija f; maniêra f; ~a towarzyska sviêćka konvéncija; ~a literacka literatúrna konvéncija (maniêra); ~a stylistyczna stylistýčna konvéncija (maniera)
konwencjonalizm   m konvencijonalízm m
konwencjonalny   1. dohovôrny; domóvlany; 2. ohulnoprýniaty; tradycíjny; banálny; 3. zhôdny z práviłami sviêćkoho tónu (etykiétu), konvencijonálny
konwencyjny   konvencíjny, dohovôrny
konwent   m konvént m
konwergencja   f konvergéncija f
konwersacja   f konversácija f, rozmóva f, rozhovôr m
konwersacyjny   konversacíjny, rozmóvny, rozhovôrny
konwersatorium   n konversatóryjum n
konwersja   f konvérsija f
konwersować   ndk rozmovláti, hovorýti (z kimś)
konwerter   m tech. konvértor m
konwertować   ndk konvertováti
konwertyta   m konvertýt m, čôłoviêk, jakí pominiáv viêru
konwojować   ndk konvojováti
konw|ój   m konvój m; pod ~ojem pud konvójom