Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
konfiskować   ndk konfiskováti
konfitura   f varénije n, konfitúry pl
konflikt   m konflíkt m; ~ zbrojny uzbrójeny konflíkt
konfliktować   ndk vyklikáti konflíkt (nezhódu)
konfliktowy   konfliktóvy
konformista   m konformíst m, prystosováneć m
konformistyczny   prystosovánśki
konformizm   m konformízm m, prystosovánstvo n
konfrontacja   f 1. konfrontácija f; konflíkt m; spôr m; ~ zbrojna uzbrójena konfrontácija; 2. konfrontácija f; pryrumnánie n; ~ wielu stanowisk konfrontácija mnôhich púnktuv póhladu
konfrontacyjny   konfrontacíjny
konfrontować   ndk konfrontováti, pryrômniuvati
kongenialny   kongenijálny
konglomeracja   f konglomerácija f
konglomerat   m konglomerát m
kongregacja   f kongregácija f
kongres   m 1. kongrés m; 2. polit. kongrés m; Kongres Stanów Zjednoczonych Kongrés Złúčanych Štátuv Améryki
kongresmen   m kongresmén m
kongresowy   kongrésovy
koniak   m koniák m
koniarz   m znavéć koní; amátor koní; handlár kôńmi
koniczyna   f koniušýna f
ko|niec   m kunéć m; ~niec sznurka kunéć veróvki; ~niec dnia kunéć dnia; ~niec życia kunéć žytiá; ◊ bez ~ńca bez kunciá; do ~ńca do kunciá; dobiegać ~ńca pudychóditi do kunciá; ~niec świata a) kraj sviêtu, kunéć sviêtu; čort znáje de; b) (katastrofa; zamieszanie) kunéć sviêtu; mieć coś na ~ńcu języka miêti štoś na kunciê jazyká; krutítisie na kunciê jazyká; na szarym ~ńcu na ostátnium miêsti; zusiêm zzádu; w ~ńcu nakunéć; naréšti; wiązać ~niec z ~ńcem zvjázuvati kunciê z kunciámi; widzieć tylko ~niec własnego nosa ne báčyti daliêj za svôj nôs
koniecznie   musóvo; obovjazkóvo; potrzebuję ~ tej książki mniê musóvo potrêbna siêta knížka; ~ przyjdź! obovjazkóvo (musóvo) pryjdí!
koniecznoś|ć   f neobchôdnosť f; neminúščosť f; zrobić coś z ~ci zrobíti štoś z neobchôdnosti; ~ć historyczna historýčna neminúščosť (neobchôdnosť)
konieczn|y   musóvy; obovjazkóvy; neobchôdny; neminúščy; ~a konsultacja specjalisty musóva (obovjazkóva) konsultácija spicijalísta; ◊ obrona ~a neobchôdna oboróna; zło ~e neminúšče zło