Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
barter   m bárter m
barterowy   bárterny
bartnictwo   n bórtnictvo n
bartnik   m bórtnik m
bartny   bórtny
barw|a   f 1. kólor m, okráska f, bárva f; ~a ochronna ochôvna okráska (bárva); ~y narodowe nacijonálny kolóry; ~y ciepłe tépły kolóry (bárvy); 2. tembr m, okráska f; ~a dźwięku tembr (okráska) zvúku
barwić   krasíti, bárviti, farbováti
barwić się   krasítisie, bárvitisie, farbovátisie
barwinek   m barvínok m
barwnik   m fárba f
barwnikowy   farboválny
barwny   koloróvy, bárvny
bary   pl pléčy pl, plečýska pl
barykada   f barykáda f
barykadować   barykadováti; stáviti barykády
baryła   f bočka f
baryłka   f bóčečka f
baryton   m (głos i wykonawca) barytón m
barytonowy   barytónovy
bas   m (głos, wykonawca i instrument) bas m
baseball   m béjsbol m
baseballista   m bejsbolíst m
baseballowy   bejsbólny
basen   m básen m
basetla   f basétla f