Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   19 603

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
lisica   f lisá f
list   m 1. piśmó n; list m; ~ polecony zakaznóje piśmó; zakazný list; 2. hrámota f; ◊ ~ otwarty odkrýte piśmó; ~ pasterski pástyrśki list; ~y uwierzytelniające doviêrny hrámoty; ~ żelazny ochorônna hrámota
lista   f spis m; ~ mieszkańców spis žýteluv; ~ obecności spis prysútnych; ◊ czarna ~ čórny spis; ~ przebojów hit-parád
listeczek   m listóčok m
listek   m 1. listók m; listóčok m; 2. pot. pelôstka f; ◊ ~ figowy fígovy listók
listewka   f 1. (deseczka) líštvočka f; dósočka f; 2. (obszywka) oblamôvočka f; obšývočka f
listkowy   listkový
listonosz   m listónoš m
listonoszka   f listonóška f
listopad   m listopád m
listopadowy   listopádovśki; listopádovy
listowie   n lístie n
listown|y   piśmóvy; znajomość ~a piśmóve znakômstvo
listowy   piśmóvy; papier ~ piśmóvy papiêr
listwa   f 1. (deska) líštva f; úzka dóska; 2. (obszywka) oblamôvka f; obšývka f
liszaj   m lišáj m
liszajowaty   pokrýty lišajámi
liszka   f 1. húsenicia f; 2. lisá f; ◊ każda ~ swój ogon chwali kážny cihán svojú kobýłu chválit
liściast|y   listiásty; krzew ~y listiásty korč; lasy ~e listiásty lisý
liściowy   listóčny; ogonek ~ listóčny chvóstik
liść   m listók m; zielone liście zelóny listkí; ◊ ~ bobkowy lauróvy listók
lit   mchem. lit m
lit   m II (jednostka monetarna Litwy) lit m
litania   f 1. rel. litánija f; 2. pot. dóvhi perelík; dóvhi spis
liter|a   f lítera f; ~y drukowane drukóvany lítery; duża ~a velíka lítera; mała ~a małája lítera; ◊ cztery ~y pot. zádnicia; ~a prawalítera práva; połykać ~y propuskáti lítery