Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   19 603

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
lądowisko   n posádočna placôvka
lądow|y   1. suchopútny; nazémny; wojska ~e suchopútny vujśká; transport ~y suchopútny (nazémny) tránsport; 2. kontynentálny; klimat ~y kontynentálny klímat; ssak ~y kontynentálny sysún; ◊ szczur ~y suchopútny ščur
ląg   m 1. vyklóvuvanie n; 2. (jajka) jájcia pl; (młode ptaszęta) vývodok m
leasing   m lízing m
leasingowy   lízingovy
lebiega   m, f pot. neboráka m, f; bidačýna m, f
lebioda   f bot. lebedá f
lec   dk 1. (położyć się) lahčý; ~ na łóżku láhčy na łôžku; 2. (polec) lahčý, polahčý; ~ bohaterską śmiercią lahčý (polahčý) smértioju hierója
lecieć   ndk 1. letiêti; ~ do Tokio przez Helsinki letiêti do Tókijo čérez Hélsinki; 2. oblitáti; pádati; lecą jabłka w sadzie oblitájut (pádajut) jábłyka v sadkóvi; lecą dachówki z dachu pádajut dachuvkí z dáchu; 3. tečý; liêtisie; leci woda z kranu tečé (lijétsie) vodá z kránu; 4. spadáti; obváluvatisie; lecą ceny zboża spadájut (obválujutsie) ciêny zbôža; 5. pot. biêhčy; hnátisie; ~ po bułki biêhčy (hnátisie) po búłki; ~ co tchu biêhčy (hnátisie) kôlko dúchu; 6. mináti; prolitáti; lecą dni i tygodnie minájut (prolitájut) dniê i týžni; 7. (w radiu i telewizji) ití; zvučáti; akurat leci film z Clintem Eastwoodem sáme idé (pokázujut) film z Clíntom Éastwoodom; w radiu leci nowa piosenka Madonny u rádivi zvučyt nóva piêsnia Madónny; 8. pot. na kogoś pudpáluvatisie do kohóś; smolítisie do kohóś; ~ na młode dziewczyny pudpáluvatisie (smolítisie) do mołodých divčeniát; ◊ jak leci pudrád; bez rozbóru; jak ci leci? jak tvojiê správy (diłá)?; jak žyvéš?; ~ przez ręce trátiti prytómnosť; mliêti; ~ z nóg pádati z nôh; wszystko leci komuś z rąk usió pádaje komúś z ruk
leciuchny   lohkúsieńki, lohkúteńki
leciusieńki   lohkúsieńki
leciuteńki   lohkúteńki
leciutki   lohkútki
leciwy   1. (o człowieku) u liêtach; požyłý; starováty; 2. (o przedmiocie) starodávni; staromódni
lecz   spój. ále; a; nie kupiłam długopisu, ~ pióro ja ne kupíła dovhopísa, ále rúčku; nie tu, ~ tam ne tut, ále (a) tam
lecznica   f likárnia f; ličnícia f; ~ okulistyczna óčna (okulistýčna) likárnia; ~ weterynaryjna veterynárna ličnícia
lecznictwo   n ličníctvo n; słúžba zdoróvja
lecznicz|y   1. ličníčy; zakład ~ ličníča ustanóva; ličnícia f; likárnia f; 2. liêkovalny; wody ~e liêkovalny vódy; ~e właściwości ziół liêkovalny svôjstva ziêla
leczo   n léčo n
leczyć   ndk liêčyti; ~ grypę liêčyti hrýpu; ~ serce liêčyti sércie; ~ antybiotykami liêčyti antybijótykami; ~ kogoś z nieśmiałości liêčyti kohóś z nesmiêłosti
leczyć się   ndk 1. liêčyti samóho sebé; 2. liêčytisie; ~ w szpitalu liêčytisie v špitáli; ~ z kompleksów liêčytisie z kómpleksuv
ledwie   1. spój. jak tôlko; lédvo; ~ wstali, musieli biec do szkoły jak tôlko (lédvo) vstali, músili biêhčy do škóły; 2. čuť; lédvo; ~ zdążył do pracy čuť (lédvo) pospiêv na robótu; ~ słyszalny głos čuť (lédvo) čútny hółos; 3. tôlko; onó; woda sięgała ~ do kostek vodá dostaváła tôlko (onó) do kôtnikuv; znamy się ~ tydzień my znakómy tôlko (onó) týždeń; ◊ ~ powłóczyć nogami čuť vołočý nóhi; ~ zipać čuť ziêpati
ledwo   zob. ledwie
legalista   m legalíst m
legalistyczny   legalistýčny