Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   19 603

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
latynoamerykański   łacinoamerykánśki, latynoamerykánśki
latynoski   latynóski; łacinoamerykánśki, latynoamerykánśki
laubzega   f laubzéga f
laufer   m 1. szach. láufer m; 2. (wąska serwetka) biêžnik m
laur   m 1. bot. láur m; lauróve dérevo; 2. (wieniec) láur m; lauróvy vinók; ◊ spoczywać na ~ach spočyváti na láurach
laureat   m laureát m
laureatka   f laureátka f
laurka   f 1. laúrka f; ~ urodzinowa laúrka na deń naródženia; 2. pochvałá f
laurowy   lauróvy; liść ~ lauróvy listók; wieniec ~ lauróvy vinók
lawa   f láva f
lawenda   f bot. lavénda f
lawendowy   lavéndovy; olejek ~ lavéndovy oliêj
laweta   f lavéta f
lawina   f lavína f
lawinowo   naváłom; gvałtôvno; raptôvno; lavínoju
lawinow|y   lawinow|y 1. lavínovy; zagrożenie ~e lavínova pohróza; 2. gvałtôvny; raptôvny; lavínovy; ~y spadek kursu waluty gvałtôvny (raptôvny) spad kúrsu valúty
lawirant   m laviránt m; krútel m, krutiêl m
lawirować   ndk 1. lavirováti; manevrováti; 2. przen. chitrýti; krutíti; kombinováti
lazur   m lazúr m; hołubízna f
lazurowy   lazúrovy; hołubý
lazuryt   m min. lazurýt m
ląd   m zemlá f; kontynént m; súša f, suchóje n; ~y i morza kontynénty i morá; suchy ~ suchája zemlá; stały ~ kontynént m; súša f; wysadzić na ~ výsaditi na béreh (na suchóje); zejść na ~ zyjtí na béreh
lądolód   m kontynentálny lôd
lądować   ndk 1. pryzemlátisie; samolot wylądował na lotnisku samolót pryzemlívsie na lótniščy; 2. pot. traplátiti; opyniátisie; w końcu wylądował w więzieniu naréšti trápiv u tiurmú; naréšti opynívsie v tiurmiê
lądowanie   n pryzemliênie n; posádka f