Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   19 603

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
laserowy   laseróvy
laserunek   m laserúnok m
laska   f 1. láska f; páłka f; kij m; 2. (pręcik) brusók m; páłočka f; ~ dynamitu brusók (páłočka) dynamítu; 3. pot. (atrakcyjna dziewczyna) láska f; ◊ ~ marszałkowska a) posáda maršáłka séjmu; b) kancyláryja maršáłka séjmu
laskow|y   1. brusóčkovy; páłočkovy; wanilia ~a brusóčkova (páłočkova) vanílija; 2. liščýnovy; orêšny; orêchovy; orzech ~ liščýnovy (lisný) orêch
lasować   ndk lasováti, hasíti (vapno)
lasować się   ndk lasovátisie
lasso   n lásso n
lastryko   n lastrýko n
lata   pl liêta pl; liêti dual.; dziesięć lat déseť liêt; dwa (trzy, cztery) ~ dviê (try, štyry) liêti; dva (try, štýry) róki; ~ trzydzieste trydciáty liêta; on ma dwadzieścia lat jomú dvádceť liêt; ◊ chude ~ chudýje liêta; kopę lat tôlko (tôlizno) liêt; mieć swoje ~ býti dorósłym (povnoliêtnim); dosiahnúti povnoliêtia; młode ~ mołodýje liêta; mołodý viêk; junáctvo n; mółodosť f; na stare ~ na stárosť; od (wielu) lat z dávnioho čásu; užé mnôho liêt; po ~ch čérez mnôho liêt; przed laty mnôho liêt tomú; sto lat mnóhaja liêta; sto liêt; z biegiem lat z liêtami; z čásom
lata|ć   ndk 1. létati, litáti; ~ć samolotem létati (litáti) samolótom; bociany ~ją nad łąkami búsły létajut (litájut) nad łonkámi (łuhámi); 2. dryžáti; trestísie; ręce ~ją rúki dryžát (tresútsie); 3. pot. biêhati; ~ć do sklepu biêhati do sklépu; ◊ ~ć z wywieszonym językiem (ozorem) biêhati z výsołoplanym jazykóm; ~ć za babami pot. biêhati za babámi
latający   létajuščy, litájuščy; ◊ ~ Holender létajuščy (litájuščy) holándeć; ~ talerz (spodek) létajušča (litájušča) taliêrka; ~ uniwersytet tájny universytét
latanina   f pot. bihanína f; bihotniá f
latarka   f bateréjka f; lichtáryk m; ~ kieszonkowa kišénna bateréjka; kišénny lichtáryk
latarnia   f 1. lichtárnia f; ~ morska mórśka lichtárnia; 2. lámpa f; lichtárnia f; ~ uliczna húlična lámpa (lichtárnia)
latarnik   m lichtárnik m
latawica   f pot. vołociúžnicia f
lataw|iec   m 1. latáveć m; dzieci puszczały ~ce po lekcjach diêti puskáli latávci pósli škóły; 2. pot. vołociúžnik m
lateks   m láteks m
lateksowy   láteksovy
lat|o   n liêto n; upalne ~ horáče (žéžkie) liêto; spędzić ~ nad morzem provestí liêto nad mórom; ~em liêtom; ◊ babie ~ bábine liêto
latorośl   f 1. pámołodok m; páseń m; 2. ditiá n; potômok m; nasliêdnik m
latryna   f latrýna f
latyfundium   n latyfúndyja f
latynista   m łaciníst m
latynizm   m łacinízm m