Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   17 888

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
luba   f (kobieta) lúba f; lúbka f; míła f; kochána f
lubczyk   m lúbčyk m
lubi|ć   ndk 1. lubíti; kogoś bardzo vélmi kohóś lubíti; ~ł jeździć na rowerze vôn lubív jiêzditi na róvery; 2. pot. miêti zvýčku; te zegarki ~ą się psuć siêty časý májut zvýčku psovátisie
lubić się   ndk lubíti odnó odnohó; odčuváti sympátyju odnó do odnohó
lubieżnik   m lubiêžnik m
lubieżność   f lubiêžnosť f
lubieżny   lubiêžny
lubością:   z ~ z zadovóleniom; z lubotóju
lubować się   ndk w czymś miêti vpodobánie do čohóś; miêti prýstrasť (pásiju) do čohóś
luby   m (mężczyzna) lúby m; míły m; kochány m
lucerna   f bot. lucérna f
lucyfer   m lucýper m; sataná m; čort m
lucyper   zob. lucyfer
lud   m 1. pliêmje n; naród m; ~y afrykańskie afrykánśki plemená; ~ koczowniczy kočovníče pliêmje; wędrówki ~ów pereseliênie naróduv; 2. naród m; lud m; ~ pracujący robóčy naród (lud); pochodzić z ~u vyvóditisie z naródu (lúdu); 3. lúde pl; naród m; ~ kłębił się na placu naród tłumívsie na placóvi; lúde tłumílisie na placóvi
ludek   m 1. čołoviêčok m; 2. naródeć m
ludnościowy   demografíčny
ludność   f nasélenie n; lúde pl; ~ miejscowa mistióvy lúde; mistióve nasélenie; ~ wyspy nasélenie óstrova
ludny   lúdny; mnôholúdny
ludobójca   m ludozabôjeć m
ludobójczy   ludozabôjčy
ludobójstwo   n ludozabôjstvo n
ludojad   m ludojiêd m
ludowładztwo   n ułáda naródu (lúdu)
ludowo:   na ~ po-naródnomu; na naródny motývy; pud naród
ludowość   f naródnosť f