Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   17 888

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
lokalizować   ndk 1. rozmiščáti; ~ nowe osiedle rozmiščáti nóve posélišče; 2. lokalizováti; ~ pożar lokalizováti požár; 3. vyznačáti (miêstie znachodzenia); ~ źrodła zanieczyszczeń vyznačáti kryníci zanečýščenia
lokaln|y   lokálny; mistióvy; władze ~e lokálny (mistíovy) vłády; ~e przymrozki mistióvy prýmorozki; ◊ koloryt ~y mistióvy kolorýt; wizja ~a óhlad na miêsti (złočýnstva)
lokalow|y   1. kvartírny; bjuróvy; ófisny; žytłóvy; 2. restauracíjny; kabarétny; klubóvy; ◊ prawo ~e žytłóve právo
lokata   f 1. (kapitału) lokáta f; ukłád m; ~ bankowa bánkova lokáta; bánkovy vkład; 2. miêstie n; pozýcija f; ukończyć zawody z drugą ~ą zakônčyti sportóvy zmaháni na drúhum miêsti
lokator   m kvartiránt m; lokátor m
lokatorka   f kvartirántka f; lokátorka f
lokatorski   kvartiránćki; lokátorśki
lokaut   m lokáut m
lokomocji:   środek ~ tránsportny zásub; zásub lokomóciji
lokomocyjna:   choroba ~ lokomocíjna chvoróba
lokomotywa   f lokomotýva f
lokomotywownia   f lokomotyvóvnia f
lokować   ndk 1. rozmiščáti; pomiščáti; ~ gości w pokojach rozmiščáti hostí v pokójach; 2. układáti; ~ kapitał w przedsięwizięcia finansowe układáti kapitáł u finánsowy záchody; 2. hist. lokováti; ~ wieś lokováti vjósku
lokować się   ndk 1. rozmiščátisie; znachóditi sobiê miêstie; 2. zajmáti miêstie; ~ w światowej czołówce biegaczy długodystansowych býti seréd najliêpšych bihunôv sviêtu na dóvhi dystánciji
lokówka   f zaviváčka do vółosuv
lokum   n książk. pomiščénie n; žytłó n; dôm m; sidlíba f; lócum n
lombard   m lombárd m
lombardowy   lombárdny
longplay   m lóngplay m
lont   m lont m
lord   m lord m; ◊ Izba Lordów Izbá Lórduv
lorneta   f patrz lornetka
lornetka   f binókol m
los   m 1. dóla f; suďbá f; gorzki ~ hôrka dóla; hôrka suďbá; związać swój ~ z kimś, czymś zvezáti svojú dólu (suďbú) z kimś, čymś; 2. kôn m; los m; nieubłagany ~ nevmôlny kôn (los); kusić ~ spokušáti kôn (los); igraszki ~u zabávy lósu; 3. los m (loteryjny kvitok); ciągnąć ~y tiahnúti lósy; losováti; ◊ być zdanym na łaskę ~u býti pokínutym na vólu lósu; masz ci ~! ot tobiê i na!; na ~ szczęścia navdáču
losować   ndk losováti