Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   22 087

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
kolegować   p. kolegować się
kolegować się   ndk kolegovátisie
koleina   f kolijá f; polna droga z głębokimi ~mi pôlna doróha z hłubókoju kolijéju
kole|j   I f kolijá f; pracować na ~i praciováti na kolijiê; ~ wąskotorowa uzkokoliêjka f
kole|j   II f kolijá f; ~j na ciebie tvojá kolijá; ◊ po ~i po kolijiê; z ~i daliêj; pótum; svojóju kolijóju; on ma nie po ~i u johó ne vsiê dóma; ~je losu zmiênlivosť lósu; ~j rzeczy porádok réčuv
kolejarski   kolijárśki
kolejarz   m kolijár m
kolej|ka   f 1. uzkokoliêjka f; koliêjka f; ~ka linowa pudviêsna koliêjka; 2. koliêjka f; stać w ~ce stojáti v koliêjci; poza ~ką bez koliêjki
kolejkowy   koliêjkovy
kolejnictwo   n kolijníctvo n
kolejno   po kolijiê; koliêjno
kolejnoś|ć   f koliêjnosť f; w ~ci alfabetycznej u alfabétnum porádku
kolejny   koliêjny
kolejowy   kolijóvy
kolekcja   f kolékcija f
kolekcjoner   m kolekcijonér m
kolekcjonerski   kolekcijonérśki
kolekcjonerstwo   n kolekcijonérstvo n
kolekcjonować   ndk kolekcijonováti
kolektor   m koléktor m
kolektura   f kolektúra f
kolektyw   m kolektýv m
kolektywizacja   f kolektyvizácija f
kolektywizm   m kolektyvízm m
kolektywizować   ndk kolektyvizováti