Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
kabaczek   m bot. kabačók m
kabalarka   f vorôžka f
kabalistyczny   kabalistýčny
kabalistyka   f kabalístyka f
kabał|a   f 1. kabałá f; kabalístyka f; 2. vorožênie n; 3. bidá f; wpakować się w ~ę uliêzti v bidú
kabanos   m kabanós m
kabareciarz   m kabarétnik m
kabarecik   m kabarétik m
kabarecista   m kabarétnik m
kabaret   m kabarét m
kabaretowy   kabarétny
kabekaes   m kabekaés m
kabel   m 1. kábel m; ~ telefoniczny telefoníčny kábel; ~ wielożyłowy mnôhožýlny kábel; 2. kábel m (185,2 m); 3. pot. donôsčyk m, kábel m
kabelek   m káblik m
kabina   f kabína f; ~ pilota kabína pilóta; ~ natryskowa natryskóva kabína
kabinka   f kabínka f
kabinowy   kabínovy
kablować   ndk 1. telegrafováti; 2. pot. donósiti, kablováti
kablowy   kábelny
kabłąk   m kabłúk m; ~ koszyka kabłúk kóšyka; ~ spustowy spuskový kabłúk; ◊ zgiąć się w ~ zohnútisie duhóju
kabłąkowaty   kabłukováty; duhováty
kabotaż   m kabotáž m
kabotażowy   kabotážny
kabotyn   m kabotýn m
kabotynka   f kabotýnka f
abonament   m abonamént m