Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
dopisywać   ndk 1. dopísuvati; prypísuvati; 2. ne pudvóditi
dopisywać się   ndk dopísuvatisie
dopłacać   ndk dopłáčuvati
dopłacić   dk dopłatíti
dopłata   f dopłáta f
dopłynąć   dk dopłyvstí
dopływ   m prytôk m; ~ swieżego powietrza prytôk sviêžoho poviêtra; ~ rzeki prytôk rykí
dopływać   ndk dopłyváti
dopływowy   prytókovy
dopochwowy   dopuchvóvy
dopomagać   ndk pomoháti, posobláti
dopominać się   ndk dopominátisie, trébovati
dopomnieć się   dk dopomenútisie, potrébovati
dopomóc   dk pomohčy, posóbiti
dopompować   dk puddúti, pudpompováti
dopompowywać   ndk pudduváti, pudpompóvuvati
dopowiadać   ndk 1. dohovóruvati, dokázuvati; 2. dodaváti
dopowiedzenie   n 1. dohovorênie n, dokazánie n; 2. jęz. prýkładka f
dopowiedzieć   dk 1. dohovorýti, dokazáti; 2. dodáti
dopożyczać   ndk dopozyčáti
dopóki   poká, pokôl; pracowali, ~ się nie zmęczyli praciováli, poká (pokôl) ne vtomílisie
dopóty   dotôl; dopóki istniał Związek Radziecki, ~ Kuba czuła się bezkarna pokôl istniêv Soviêćki Sojuz, dotôl Kúba odčuváła sébe bezkárnoju; ~ stał w kolejkach, aż wszystko kupił dotôl stojáv u kolijkách, až usió kupív
dopracować   dk 1. dopraciováti; ~ do końca miesiąca dopraciováti do kunciá miêsecia; 2. dorobíti; ~ projekt dorobíti projékt
dopracować się   dk czegoś dopraciovátisie do čohóś; výpraciovati štoś; ~ się pieniędzy dopraciovátisie do hrošý; ~ się własnego stylu w literaturze výpraciovati vłásny styl u literatúry
dopracowywać   ndk 1. dopracióvuvati; 2. doróbluvati