Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
cywilizować   dk cyvilizováti
cywilizować się   ndk cyvilizovátisie
cywilizowany   cyvilizóvany
cywilny   cyvílny
cyzelator   m cyzelátor m
cyzelować   ndk cyzelováti
cza-cza   f čáča f
czacha   f pot. mozgovniá f
czad   m 1. čad m; ~ wydobywa się z pieca čad idé z piêčki; 2. pot. čad m; dawać ~u na koncercie daváti čádu na koncérti
czadowy   1. čádovy; 2. pot. čadóvy
czadra   f čadrá f
czadzieć   ndk čadiêti
czai|ć się   ndk 1. čájitisie; bandyta ~ł się w krzakach bandýt čájivsie v korčách; 2. skryvátisie, tajítisie; w oczach jeńców ~ł się lęk u óčach pliênnych skryvávsie (tajívsie) perelák
czajka   f 1. zool. kníha f; 2. (łódź) čájka f
czajniczek   m čájničok m
czajnik   m čájnik m
czako   n čáko n
czakra   f čákra f
czambuł   m hist. čambúł m; ◊ potępić kogoś w ~ osudíti (zhańbováti) kohóś dotłá (uščént)
czap|a   f 1. šápka f, šápisko n; 2. pot. kára smerti; ◊ dać w ~ę pot. a) rozstryláti; b) dáti v gómel; dostać w ~ę a) dostáti káru smérti čérez rozstrêł; b) dostáti v gómel
czapeczka   f šápočka f
czapka   f šápka f; ~ z daszkiem šápka z kozyrkóm; ~-uszanka šápka ušánka; ◊ ~ niewidka šápka nevídka
czapkarski   šápočnićki
czapkarstwo   n šápočnictvo n
czapkarz   m šápočnik m