Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   17 888

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
losow|y   1. zvézany z dóloju (suďbóju); ~e nieszczęścia žytióvy neščásti (biêdy); udáry suďbý; 2. vypadkóvy; neperedbáčany; wypadek ~y neperedbáčany výpadok; 3. loterýjny; gry ~e loterýjny íhry
lot   m lot m; ~ ptaka lot ptáški; ~ samolotu lot samolóta; ~ bojowy bojový lot; bilet na ~ do Nowego Jorku bilét na lot do Nóvoho Jórku; ◊ ~em błyskawicy momentálno; bliskavíčno; míhom; niskich (niewysokich) ~ów nevysókoho lótu; w ~ z lótu; odrázu; z ~u ptaka z vysotý ptašýnoho lótu
loteria   f lotéryja f
loteryjny   loterýjny
lotka   f 1. (pióro ptaka) lótka f; 2. (w badmintonie) lótka f
lotna   f pot. lótna (dorôžna polícija)
lotnia   f lótnia f
lotniarstwo   n lotniárstvo n
lotniarz   m lotniár m
lotnictwo   n lotníctvo n; ~ cywilne cyvílne lotníctvo; vujśkóve lotníctvo
lotniczy   lotníčy; poviêtrany; alarm ~ poviêtrana tryvóha; korytarz ~ lotníčy (poviêtrany) korydór; pułk ~ lotníčy połk
lotnik   m lótčyk m; pilót m
lotnisko   n lotnísko n
lotniskowiec   m lotniskóveć m
lotniskowy   lotnískovy
lotność   f 1. lótnosť f; ~ substancji lótnosť substánciji; ~ drobin pyłu lótnosť drobínok pýlavy; 2. kmiêtkosť f; ~ umysłu kmiêtkosť rózumu; 2. špárkosť f; švídkosť f; ~ konia špárkosť (švídkosť) koniá
lotn|y   1. lótny; stan ~y substancji lótny stan substánciji; ~a mgła lótna mhła; 2. lótny; ruchómy; ~a brygada lótna brygáda; ~e piaski lótny (ruchómy) piêski; 3. (dotyczcy latania samolotem) lótny; powierzchnia ~a lótna povérchnia; warunki ~e lótny varúnki; 4. kmiêtki; rozúmny; ~ myśl rozúmna dúmka
lotos   m bot. lótos m
lowelas   m lóvelas m
loża   f lóža f; ~ rządowa urádova lóža; ~ masońska masónśka lóža
lód   m lôd m; bryła lodu kavrýha lódu; ~ na stawie lôd na sázałci; warstwa lodu płast lódu; ~ sztuczny štúčny lôd; ◊ jak lodu kôlko chóčeš; stawiać zamki na lodzie stávlati poviêtrany zámki; przełamać pierwsze lody roztopíti lôd; zostać na lodzie ostátisie ni z čym; zostawić kogoś na lodzie pokínuti kohós ni z čym
lśnić   ndk bliščáti; odblískuvati; svitítisie; odsviêčuvati
lśnić się   ndk zob. lśnić
lśnienie   n bliščánie n; svitiênie n
lub   abó; dziś ~ jutro diś abó závtra; zjedz jabłko ~ gruszkę zjiêž jábłyko abó hrúšu