Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   16 817

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
liberalizować   ndk liberalizováti
liberalność   f liberálnosť f
liberalny   liberálny
liberał   m liberáł m
liberia   f libéryja f
libertynizm   m libertynízm m
Liberyjczyk   m liberýjeć m
Liberyjka   f liberýjka f
liberyjski   liberýjśki
libido   n libído n
librecista   m libretýst m
libretto   n libréto n
licealista   m licejíst m
licealistka   f licejístka f
licealny   licéjśki
licencj|a   f licéncija f; ~a pilota licéncija lótčyka; auto na ~i Hondy áuto na licénciji Hóndy; ~a poetycka poetýčna licéncija
licencjacki   licencijáćki
licencjat   m licenciját m
licencjonować   ndk daváti (nadaváti) licénciju
licencyjny   licencíjny
liceum   n licéj m; ~ ogólnokształcące ohulnoedukacíjny licéj
lichawy   lichováty; kiepśkováty; słabováty
lich|o   I n 1. lícho n; bidá f; hóre n; neščástie n; 2. čort m; biês m; lichí m; lichóje n; nečýsta siła; zły duch; ◊ cetno i ~o čôt i líška; do ~a (i trochę) do lícha (i šče tróchi); do ~a z kimś chaj johó (jijiê) lícho; ~o bierze (wzięło) zło beré (vziałó); ~o nie śpi lícho (lichóje) ne spit; ~o kogoś gdzieś nosi (poniosło) lícho kohóś kudýś nósit (ponesłó); ~o nadało lícho prynesłó; ~o wie čort znáje; pal go ~o lícho (čort) johó berý; po kiego ~a na jakóje lícho; na jakóho čórta; tam do ~a kob tebé lícho; kob tebé čort
licho   II lícho; kiépśko; słábo; nedóbre; tandétno
lichota   f 1. (licha jakość) lichôtnosť f; tandétnosť f; 2. (licha rzecz) lichotá f; tandéta f