Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   16 817

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
leźć   ndk 1. liêzti; karábkatisie; vołočýsie; mucha lezie po ścianie múcha liêze po stiniê; ledwo lazłem pod koniec wycieczki ja čuť liêz (vołôksie) pud kunéć vyciéčki; 2. liêzti; sóvatisie; gdzie leziesz, smarkaczu? kudý liêzeš, smorkáč?
leżak   m ležák m
leżakować   ndk ležakováti; vyléžuvatisie
leżanka   f ležánka f
leżąco:   na ~ léžačy, léžma
leże   n 1. łóhovo n; berłôh m; 2. (dla wojska) zimóva kvatéra
leż|eć   ndk 1. ležáti; pokryváti; na piecu ~y kot na pečê ležýt kôt; wujek już od roku ~y w grobie diáďko vže rôk jak ležýt u mohíli; 2. ležáti; znachóditisie; Alpy ~ą w pięciu państwach Álpy znachódiatsie v pjatí deržávach; to nie ~y w moim interesie to ne v mojích interésach; 3. (o ubraniu) pasováti; garnitur ~y na nim jak ulał kostiúm pasúje na johó jak uliêty; 4. pot. býti zanedbánym; býti zapúščanym; gospodarka kraju ~y ekonómika krajíny zanedbána (zapúščana); ◊ ~eć bykiem linohúzitisie; ležáti léžniom; ~eć w gruzach ležáti v rujínach; ~eć odłogiem ležáti obłóhom; ~ plackiem ležáti płastóm; ~eć do góry brzuchem ležáti vverch púpom; coś ~y komuś na sercu štoś ležýt komúś na sérci; coś ~y komuś na wątrobie štoś sidít komúś u pečunkách
lędźwie   pl 1. poperék m; pojasnícia f; 2. pot. stéhna pl
lędźwiowy   poperékovy
lęg   m 1. vyklóvuvanie n; 2. (młode ptaszęta) vývodok m
lęgowisko   n miêstie hnizdovánia
lęgowy   hnizdový; vývodkovy
lęk   m lak m, perelák m; spółoch m, perepołóch m; bójaź f; atak ~u prýstup láku (spółochu); ◊ ~ przestrzeni lak (bójaź) prostóry; ~ wysokości lak (bójaź) vyšyný
lękać się   ndk lakátisie; (o coś) bojátisie (za štoś)
lękliwość   f laklívosť f; połochlívosť f; bojazlívosť f
lękliwy   laklívy; połochlívy; bojazlívy
lgnąć   ndk 1. lípnuti; prylipáti; prykléjuvatisie; 2. (uczuciowo) hornútisie; chilítisie; tiahnútisie
li:   ~ tylko tôlko; usiohó tôlko
liana   f lijána f
libacja   f výpivka f; vypivánie n
Libanka   f libánka f
Libańczyk   m libáneć m
libański   libánśki
liberalizacja   f liberalizácija f
liberalizm   m liberalízm m