Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   16 817

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
legitymować   ndk 1. proviráti dokúmenty; 2. dokázuvati svojé právo
legitymować się   ndk 1. pokázuvati svojiê dokúmenty; ~ dowodem osobistym pokázuvati svôj osobísty dóvud; 2. miêti; miêti na rukách; ~ dyplomem uniwersyteckim miêti na rukách dyplóm universytétu; ~ długim stażem pracy miêti dóvhi staž práci
legnąć   zob. lec
legowisko   n 1. (posłanie) léžyšče n; 2. (zwierzęcia) berłôh m; łóhovo n
legumina   f legumína f
lej   m I 1. (velíka) liêjka f; 2. (w ziemi) jáma f; výrva f
lej   m II lej m (hrošova odinka Rumyniji)
leja   f zob. lej II
lejce   pl léjci pl
lejek   m liêjka f
lejkowaty   lijkováty
lejtmotyw   m lejtmotýv m
lejtnant   m lejtenánt m
lek   m liêk m
lekarka   f liêkarka f; dochtôrka f
lekarski   liêkarśki
lekarstwo   n liêk m; ~ od bólu głowy liêk od bólu hołový; przepisać ~ zapisáti liêk; zażyć ~ pryniáti liêk
lekarz   m liêkar m; dóchtor m; ~ domowy chátni liêkar (dóchtor); ~ internista liêkar (dóchtor) interníst
lekceważąco   nepovážlivo; lohkovážno; potraktować kogoś ~ odnestísie do kohóś nepovážlivo
lekceważyć   ndk ne považáti; ignorováti; lohkovážyti
lekcj|a   f 1. (w szkole) lékcija f; ~a matematyki lékcija matemátyki; ~a poglądowa nahládna lékcija; odrabiać ~e robíti lékciji; 2. (nauczka) naúka f; lékcija f; ~ szacunku naúka (lékcija) považánia
lekcyjny   lekcíjny
lekk|i   lóhki; ~ worek lóhki mišók; lóhkie płátije; ~i wiatr lóhki viêtior; ~a praca lóhka robóta (prácia); ~ie życie lóhkie žýcie; ◊ ~a artyleria lóhka artyléryja; przemysł ~i lóhka promysłóvosť; ~i chleb lóhki chliêb; ~i kawałek chleba lóhki kusók chliêba; lóhki chliêb; ~ą ręką lohkodúmno; nerozvážno; z ~im sercem z lóhkim sérciom
lekko   lóhko; ◊ ~ jest komuś na duszy komúś lóhko na sérci (na dušê); ~ licząc prynájmi; jak mínimum
lekkoatleta   m lohkoatlét m