Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook Svoja.org on Instagram
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   12 247

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
klapnąć   dk lásnuti; lápnuti
klaps   m lápaneć m; dać ~a dáti lápancia
klapsa   f klápsa f (hrúška)
klarnecista   m klarnetýst m
klarnet   m klarnét m
klarować   ndk 1. očyščáti; klarováti; ~ wino očyščáti (klarováti) vinó; 2. tłumáčyti; pojasniáti
klarować się   ndk očýščuvatisie; klarovátisie
klarownie   jásno; zrozumiêło; vyrázno; prozrýsto; dochôdlivo
klarowność   f 1. klarôvnosť f; prozrýstosť f; 2. čystotá f; harmoníjnosť f; zvônkosť f; 3. jásnosť f; zrozumiêłosť f; vyráznosť f; prozrýstosť f; dochôdlivosť f
klarowny   1. klarôvny; prozrýsty; očýščany; 2. čýsty; harmoníjny; zvunkí; 3. jásny; zrozumiêły; vyrázny; prozrýsty; dochôdlivy
klas|a   f 1. klása f; chodzić do piątej ~y chodíti do pjátoji klásy; sprzątać ~ę poprátuvati klásu; 2. klása f; ~a robotnicza robóča klása; ~a chłopska selánśka klása; 3. klása f; wagon drugiej ~y vahón drúhoji klásy; družyna ~y międzywojewódzkiej družýna mižyvojevôdśkoji klásy; 4. pl ~y klásy pl; grać w ~y hráti v klásy
klaser   m kláser m
klaskać   ndk 1. pláskati v dołóni; pláskati; 2. láskati
klasowość   f klásovosť f
klasow|y   1. klásovy; świadomość ~a klásova sviêdomosť; 2. klasóvy; dziennik ~ klasóvy dziénnik
klasówka   f klasôvka f
klasycystyczny   klasycystýčny
klasycyzm   m klasycýzm m
klasyczność   f klasýčnosť f
klasyczn|y   klasýčny; ~a sztuka grecka klasýčne gréćkie mastáctvo; ~ literatura rosyjska klasýčna rosíjśka literatúra; ~a piękność klasýčna krasávicia
klasyfikacja   f klasyfikácija f
klasyfikacyjny   klasyfikacíjny
klasyfikator   m klasyfikátor m
klasyfikować   ndk klasyfikováti
klasyk   m klásyk m
This dictionary is powered by AmDictionary PHP5 Class 1.0.0. Copyright © 2008-2021 Aleksander Maksymiuk