Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook Svoja.org on Instagram
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   12 247

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
kartograficzny   kartografíčny
karton   m kardón m
kartonik   m 1. kusók kardónu; 2. púška f (z kardonu)
kartonowy   kardónovy; z kardónu
kartoteka   f kartotéka f
karuzela   f karuzéla f
kary   1. čórny (pro masť konia); 2. m čórny kôń; kôń čórnoji másti
karygodność   f oburálnosť f; skandálnosť f
karygodny   várty káry; oburálny; skandálny; ~ czyn várte káry diêjanie; várty káry včýnok
karykatura   f karykatúra f
karykaturalny   karykatúrny
karykaturować   ndk karykaturováti
karykaturzysta   m karykaturýst m
karzeł   m kárlik m
karzełkowaty   karlikováty
kasa   f 1. kása f; ~ pancerna pancérna kása; 2. kása f; ~ kolejowa kolijóva kása; 3. pot. hróšy pl; hotôvkaf f; kása f
kasacj|a   f 1. likvidácija f; odmiêna f; 2. kasácija f; złożyć ~ę podáti kasáciju
kasacyjny   1. likvidacíjny; 2. kasacíjny
kasata   f likvidácija f
kaseciak   m pot. kasétiak m
kaseta   f 1. škatúłka f; skrýnočka f; 2. kaséta f
kasetka   f škatúłka f; skrýnočka f
kaseton   m kaséton m
kasetonowy   kasetónovy
kasetowy   kasétny