Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook Svoja.org on Instagram
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   12 247

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
kołnierzyk   m komiêrčyk m
koł|o   I n 1. kolasó n; ~o samochodu kolasó samochóda; ~o zębate zubčáste kolasó; 2. kruh m; obwód ~a obvôd krúha; ~o ratunkowe ratunkóvy kruh; 3. kruh m; ~o przyjaciół kruh pryjáteluv; ◊ błędne (zaczarowane) ~o začaróvany kruh; piąte ~o u wozu pjáte kolasó v vózi
koło   II 1. kóło; pry; siądź ~ mnie siaď kóło méne; 2. kóło; blíźko; ~ północy kóło pôvnočy
kołodziej   m kolasník m
kołomyja   f zamišánie n; motanína f; réjvach m
kołowacieć   ndk 1. durêti; tupiêti; 2. dereveniêti; nimiêti
kołowacizna   f 1. (choroba zwierząt) motylícia f; 2. pot. odurêłosť f; otupiêłosť f
kołować   ndk 1. kolasíti (pro samolot na lotniščy); 2. jiêzditi kruhámi; létati kruhámi; kruželáti; 3. pot. kogoś pudmánuvati kohóś; ošúkuvati kohóś
kołowrotek   m 1. kovródok m; kôłko n; prząść na ~ku prásti kovródkom (kôłkom); 2. motúška f; ciągnąć rybę ~kiem tiahnúti rýbu motúškoju
kołowrót   m 1. kóvorot m; ~ do wyciągania wody kóvorot vytiaháti vodú; 2. kruhovorôt m; ~ egzaminów kruhovorôt egzáminuv
kołow|y   1. kolasný; ruch ~y kolasný ruch; pojazd ~y pójazd na kolósach; 2. kruhový; orbita ~a kruhovája orbita
kołpak   m kovpák m
kołtun   m 1. kovtún m; 2. témny čołoviêk; odstáły čołoviêk
kołtuneria   f 1. odstáłosť f; nerozvítosť f; 2. odstáły lúde; nerozvíty lúde
kołtuniasty   kovtuniásty
kołtunieć   ndk 1. kovtuniêti; 2. stanovítisie témnym; odstaváti
kołtuński   temny; odstáły; nerozvíty
kołtuństwo   n 1. temnotá f; odstáłosť f; nerozvítosť f; 2. odstáły lúde; nerozvíty lúde
kołysać   ndk kołycháti; kołybáti; hújdati
kołysać się   ndk kołychátisie; kołybátisie; hújdatisie
kołysanka   f kołychánka f
kołyska   f kołýska f
koma   I f (przecinek) ciátka f
koma   II f kóma f
komando   n komándo n
This dictionary is powered by AmDictionary PHP5 Class 1.0.0. Copyright © 2008-2021 Aleksander Maksymiuk