Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook Svoja.org on Instagram
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   12 247

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
kłębowisko   n kłub m; kłubók m; ~ wężów kłub (kłubók) užôv
kłębuszek   m kłubóčok m
kłod|a   f kołóda f; kołódka f; ◊ jak ~a jak kołóda; rzucać komuś ~y pod nogi sóvati páłku v čyjiêś kolósa; zastupáti doróhu komúś
kłonica   f kłonícia f
kłonić   ndk pochiláti; nachiláti; zhináti
kłonić się   ndk pochilátisie; nachilátisie; zhinátisie
kłopot   m kłóput m; mieć z czymś ~ miêti z čymś kłóput; sprawić komuś ~ narobíti komúś kłópotu; wpaść w ~y popásti v bidú; ◊ ~ spadł komuś z głowy kłóput zvalívsie z čyjíchś plečý
kłopotać   ndk kogoś robíti kłóput komúś; začypáti kohóś; durýti hołovú komúś
kłopotać się   ndk kłopotátisie
kłopotliw|y   kłóputny; ~y gość kłóputny hôsť; ~a sytuacja kłóputna sytuácija
kłos   m kółus m
kłosek   m kołosók m
kłosić się   ndk kołosítisie
kłosie   n kołôsie n
kłosowy   kółusny
kłócić   ndk svarýti; ~ między sobą braci svarýti mižy sobóju bratôv
kłóci|ć się   ndk 1. svarýtisie; ~ł się z sąsiadem sváryvsie z susiêdom; 2. z czymś ne pudychóditi čomúś; ne pasováti do čohóś; ne łáditisie z čymś
kłódka   f zamók m (visiaščy)
kłótliwość   f svarlívosť f
kłótliwy   svarlívy
kłótni|a   f svárka f; wszczynać o byle co ~e začynáti za aby-štó svárku
kłótnica   f svarlívka f
kłótnik   m svarlíveć m
kłucie   n kołotié n; pokółuvanie n; ~ w boku kołotié v bokóvi
kłu|ć   ndk kołóti; ~ć igłą kołóti ihółkoju; ~je mnie serce kóle mniê sércie
This dictionary is powered by AmDictionary PHP5 Class 1.0.0. Copyright © 2008-2021 Aleksander Maksymiuk