Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook Svoja.org on Instagram
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   12 247

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
ciuciubabka   f slipák m (ditiača hra)
ciućma   m, f mémla m, f, rozmazniá m, f
ciul   m wulg. mudák m
ciułactwo   n odkładánie , oščadžánie , pryzbiêruvanie
ciułacz   m oščádnik m, składálnik m
ciułać   ndk. odkładáti , oščadžáti , pryzbiêruvati ; ~ grosz do grosza zbiráti hrôš do hrošá
ciupa   f pot. ciúpa f, tiurmá f, vinzénie n
ciupaga   f ciupága f
ciupasem   pud strážoju; síłoju
ciupciać   ndk. wulg. špáryti, zýkati
ciupciać się   ndk. wulg. špárytisie, zýkatisie
ciurkać   ndk. ciúrkati
ciurkiem   ciurkóm
ciut   pot. čuť, tróšku; ~ ~ čuť-čuť, čútočku, tróšečku
cizia   f pot. kícia f, lála f (atrakcíjna kobiêta)
ciżba   f 1. tovkotniá f, tiskotniá f; 2. tłum m, tovpá f, zbóryšče n
ciżma   f cížma f
ckliwie   1. (mdło) mléjko; 2. (czułostkowo) máślano; sołódko, sołodkávo; mléjko
ckliwość   f 1. (mdłości) mléjkosť f; 2. (czułostkowość) máślanosť f; sołodkávosť f; mléjkosť f
ckliwy   1. (mdły) mléjki; 2. (czułostkowy) máślany; sołódki, sołodkávy; mléjki
clearing   [wym. klíring] zob. kliryng
clearingowy   [wym. kliringóvy] zob. kliringowy
clić   ndk. nakładáti mýto, obkładáti mýtom
clou   n [wym. klu] najvažniêjšy punkt
cł|o   n mýto n; ~o eksportowe éksportne (vyvoznóje) mýto; zahoródžuvalne mýto; nałožýti máto; pobierać ~o bráti mýto; zwolnić od ~a zvôlniti od mýta
This dictionary is powered by AmDictionary PHP5 Class 1.0.0. Copyright © 2008-2021 Aleksander Maksymiuk