Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook Svoja.org on Instagram
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   12 247

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
ciesielstwo   n teslárstvo n
ciesz|yć   tiêšyti, rádovati; ~ą nas twoje postępy w nauce tiêšat (rádujut) nas tvojiê póstupy v učóbi; coś ~y oko (oczy) štoś tiêšyt (ráduje) óčy
cieszyć się   1. tiêšytisie, rádovatisie; ~ z nowego motocyklu tiêšytisie (rádovatisie) nóvym mótorom; ~ na wspólny wieczór tiêšytisie (rádovatisie) spôlnym véčorom (buduščym); 2. korystátisie; ~ sławą korystátisie słávoju; ~ dobrym zdrowiem miêti dóbre zdoróvje
cieśla   m teslár m, tésla m
cieśnina   f protóka f
cietrzew   m zool. téterev m
cięci|e   n 1. udár m; ~e szablą udár šábloju; 2. šrám m; goi się ~e na brzuchu hójitsie šram na žyvotiê; 3. rêzanie n, rozrêzuvanie n; ~e metalu rêzanie (rozrêzuvanie) metálu; 4. rozrêz m; gładka powierzchnia ~a hłádka povérchnia rozrêzu; 5. výrubka f; pudtinánie n; ~e sanitarne lasu sanitárna výrubka liêsu; ~e wiosenne jabłoni vesiênnie (vesnovóje) pudtinánie jabłyniôv; ◊ cesarskie ~e cesárśki rozrêz
cięciwa   f tietivá f
cięgi   pl 1. łúpoteń m; dać (spuścić) komuś ~ dáti komúś łúpotnia, nałupíti kohóś; 2. nevdáča f, prójhryš m; bidá f; łúpoteń m; dostać ~ poterpiêti nevdáču (prójhryš); chlibonúti bidý; dostáti łúpotnia
ciętość   f zjiêdlivosť f
cięt|y   1. tiáty; rêzany, siêčany; rana ~a rêzana (siêčana) rána; 2. zjiêdlivy, óstry, kolúščy; ~e pióro óstre piró; ~a satyra zjiêdliva (kolúšča) satýra; 3. złôsny; ~y na kogoś złôsny na kohóś; 4. zavziáty, zajádły; facet ~y na robotę fácet zavziáty do robóty; ~y pies zajádły sobáka
ciężar   m 1. vahá f; ~ atomowy átomna vahá; ~ właściwy udiêlna vahá; 2. ciénžar m; tiážka nóša; ~ odpowiedzialności ciénžar (nóša) odkáznosti; ~ podatków ciénžar podátkuv; ◊ podnoszenie ~ów sport. pudymánie cienžáruv; być dla kogoś ~em býti komúś cienžárom
ciężarek   m gíra f
ciężarna   beremiênna, grúba
ciężarowiec   m štangíst m
ciężarowy   1. hruzový; samochód ~ hruzový samochód; 2. cienžaróvy; sport ~ cienžaróvy sport
ciężarówka   f hruzovík m
ciężkawy   tiažkováty
ciężki   1. tiážki; ~a szafa tiážka šáfa; 2. tiážki, povôlny; ~i chód tiážki (povôlny) chôd; 3. tiážki, trúdny, skomplikóvany; ~ie zadanie tiážkie zadánie; 4. tiážki, nebezpéčny; ~a choroba tiážka (nebezpéčna) chvoróba; 5. tiážki, dúšny; ~ie powietrze tiážkie (dúšne) poviêtre; ◊ ~a artyleria tiážka artyléryja; ~a ręka tiážka ruká; ~ie czasy tiážki čas; ~ie pieniądze velíki hróšy; ~i kawałek chleba tiážki kusók chliêba
ciężkoś|ć   f 1. tiážkosť f; vahá f; siła ~ci síła tiážkosti; 2. tiážkosť f, nezhrábnosť f, nepovorôtlivosť; ~ć stylu tiážkosť (nezhrábnosť, nepovorôtlivosť) stýlu
cinkciarski   pot. valútčyćki
cinkciarstwo   n pot. valútčyctvo n
cinkciarz   m pot. valútčyk m
ciocia   f tióta f
ciociny   tiótin
This dictionary is powered by AmDictionary PHP5 Class 1.0.0. Copyright © 2008-2021 Aleksander Maksymiuk