Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook Svoja.org on Instagram
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   12 247

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
chrzęścić   ndk 1. chrustiêti, chrabustiêti; 2. brázkati, brazkotáti
chuch   m pot. 1. chuknutié n, dychnutié n; 2. dych m; przepity ~ perepíty dych
chuchać   ndk 1. chúkati, dýchati; ~ na zmarznięte ręce chúkati na zmérzły rúki; 2. chúkati, rozpéščuvati; ~ na dzieci chúkati na dití, rozpéščuváti dití
chucherko   n pot. słabačók m; chudačók m; mizerôtie n; ničohôtie n; chvorýbzda f
chuchnąć   dk chúknuti, dychnúti
chuchrak   m słabák m; ničohôtie n; chvorýbzda f
chuchro   n słabák m; chudačók m; mizerôtie n; ničohôtie n; chvorýbzda f
chuchrowaty   słabováty; mizernováty; chvorybzdováty
chuć   f chôť f, požáda f; ~ rozpiera chôť rozpiráje
chudawy   chudováty
chuderlaczek   m chudačók m, chudínka f, chudačýsko m
chuderlak   m chudačók m
chuderlawy   chudoščávy
chudeusz   m żart. chudóvij m
chudnąć   ndk chúdnuti
chudnięcie   n chudiênie n
chudo   1. chudo, ščúpło; 2. chúdo, biêdno, skúpo; ~ w portfelu chúdo (biêdno) v košelkóvi; 3. pôstno, z póstom; karmić ~ kormíti z póstom
chudoba   f dobró n, manátki pl
chudopachołek   m 1. bidák m; 2. hist. chudopachółok m
chudość   f chúdosť f; chudoščávosť f
chudy   1. chudý, mizérny; tónki; ščúpły; 2. chudý, biêdny, małý, skrómny; 3. (z małą zawartością tłuszczu) chudý; (o mięsie) lubívy
chudzielec   m chudačýsko m
chudzina   f chudína m, f; bidačýna m, f; neborák m, neboráčka f
chudzinka   f chudínka m, f; bidačýnka m, f; neborák m, neboráčka f
chudziutki   chudiútki
This dictionary is powered by AmDictionary PHP5 Class 1.0.0. Copyright © 2008-2021 Aleksander Maksymiuk