Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook Svoja.org on Instagram
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   12 247

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
chłoptyś   m p. chłoptaś
chłosta   f odłúpka f, odchvôstka f, odstiôbka f
chłostać   ndk chvostáti, stióbati; batóžyti; špáryti, łupíti
chłód   m 1. chółod m, stúža f, zołá f; jesienny ~ osiênni chółod, osiênnia stúža; ~ poranka chółod ránici, ránišnia zołá; 2. chołódnosť f; nečúłosť f, rumnodúšnosť f; ~ w stosunkach między małżonkami chołódnosť (rumnodúšnosť) u odnósinach mížy múžom i žônkoju
chłystek   m pogard. smorkáč m, soplák m, ščeniúk m
chmara   f chmára f, ťma f, rôj m; tłum m; bézlič f; ~ ptactwa chmára (ťma) ptašók
chmiel   m chmiêl m
chmielowy   chmiêlovy
chmur|a   f 1. chmára f; ~y burzowe navalníčny chmáry; 2. chmára f, óbołok m, kłub m, stovp m; ~a pyłu kłub (stovp) pýlavy; 3. p. chmara; ◊ drapacz chmur chmaročós; z wielkiej ~y mały deszcz z velíkoho hrómu małý došč
chmurka   f chmárka f, óbołočok m
chmurnawy   lóhko zachmárany, lóhko óbołočny
chmurnie   ponúro, posúpno, nasúplano
chmurnieć   1. chmurýtisie, zachmáruvatisie, zavołokátisie chmárami (óbołokami); 2. ponúrytisie, nasúpluvatisie
chmurno   1. chmárno, óbołočno; 2. ponúro, posúpno
chmurny   1. chmárny, óbołočny; 2. ponúry, posúpny, nasúplany
chmurzyć   súpiti, nasúpluvati, ponúryti; ~ czoło súpitisie, nasúpluvatisie, ponúrytisie
chmurzyć się   1. súpitisie, nasúpluvatisie, ponúrytisie; 2. chmurýtisie, zachmáruvatisie, zavołokátisie chmárami (óbołokami)
chmurzysko   n chmárysko n, chmáryšče n
chochla   f opołónik m
chochlik   m domovík m, chóchlik m; ◊ ~ drukarski drúkarśki chóchlik
chochoł   m 1. sołómjane pokrytié na déreva zimóju; 2. vérchni snôp u láškovi; 3. pogard. chochół m (pro ukrajincia)
chociaż   I spój. choč; ~ bolała go głowa, nie przestawał pracować choč boliêła jomu hołová, vôn ne perestaváv praciováti
chociaż   II mod. prynájmi; ~ tu jest spokój prynájmi óde je spókuj
chociażby   I spój. choč by, náveť kolí b; ~ padało, pójdziemy na grzyby choč by pádav došč, my pôjdemo po hrýby
chociażby   II mod. p. chociaż II
This dictionary is powered by AmDictionary PHP5 Class 1.0.0. Copyright © 2008-2021 Aleksander Maksymiuk