Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook Svoja.org on Instagram
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   12 247

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
chlusn|ąć   dk 1. brýznuti, plúchnuti, lúchnuti, šelúchnuti; 2. plúchnuti, plásnuti; fala ~ęła o brzeg fála plúchnuła (plásnuła) ob béreh; 3. plúchnuti; skrzynia ~ęła do wody skrýnia plúchnuła v vódu; 4. lásnuti, chvósnuti; ~ąć kogoś w gębę chlásnuti (chvósnuti) kohoś u mýzu; 5. pot. matiuknútisie
chlustać   ndk 1. brýzkati, plúchati, lúchati; 2. chláskati, chvostáti
chłam   m barachłó n, chłam m
chłeptać   ndk chlebtáti
chłodek   m chołodók m
chłodnawy   chołodnováty
chłodnąć   ndk chołodniêti
chłodnia   f chołodílnia f
chłodnica   f ochołodžálnik m
chłodnictwo   n chołodílna téchnika; chołodílna naúka
chłodniczy   chołodílny
chłodnieć   ndk chołodniêti
chłodnik   m chołódnicia f
chłodniowiec   m korabél-chołodílnik m
chłodno   chółodno, chołodnó
chłodny   chołódny
chłody   pl chołodý pl
chłodząc|y   prochołodžálny; napoje ~e prochołodžálny napoji
chłodzenie   n ochołódžuvanie n; ~ powietrzem ochołódžuvanie poviêtrom
chłodzeniowy   ochołódžuvalny
chłodziarka   f lodôvka f
chłodzić   ndk chołodíti, ochołódžuvati, studíti
chłodzić się   ndk chołodítisie, ochołódžuvatisie, prochołódžuvatisie
chłodziwo   n chołódivo n
chłonąć   ndk ubiráti, utiaháti, usmóktuvati; nabrakáti; zasvójuvati; ~ wodę ubiráti (utiaháti, usmóktuvati) vodú, nabrakáti vodóju; ~ wiedzę zasvójuvati viêdu; ~ uroki krajobrazu lubovátisie krajovídom
This dictionary is powered by AmDictionary PHP5 Class 1.0.0. Copyright © 2008-2021 Aleksander Maksymiuk