Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook Svoja.org on Instagram
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   12 247

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
chlew   m chliêv m
chlewik   m chlivók m
chlewnia   f chliêv m, sviniárnia f
chlewn|y:   trzoda ~a svíni pl
chlipać   ndk 1. siórbati, chlóbati; 2. chlípati, popłákuvati
chlipnąć   dk 1. siórbnuti, chlóbnuti; 2. chlípnuti, płaknúti
chlor   m chem. chlor m
chlorek   m chem. chlórok m
chlorkować   ndk chlorkováti
chlorofil   m chlorofíl m
chlorofilowy   chlorofílny
chloroform   m chlorofórm m
chlorować   chlorováti
chlorowodór   m chlorovodorôd m
chlorowy   chlórovy
chlub|a   f słáva f, chvałá f, hónor m; prynósiti słávu (chvałú) simjiê; być ~ą kraju býti hónorom krajíny
chlub|ić się   ndk honorýtisie; szkoła ~i się wysokim poziomem nauczania škóła honorýtsie vysókim úrovniom naučánia
chlubnie   z hónorom, słávno, pochválno
chlubn|y   słávny, pochválny; ~e czyny słávny (pochválny) počýny
chlup|ać   ndk 1. chlúpati, plúchati, búlkati; woda ~ie w beczce vodá chlúpaje (plúchaje, búlkaje) v bóčci; 2. brýzkati, plúchati, lúchati; ~ać ropą z kanistra brýzkati (plúchati, luchati) náftoju (rópoju) z kanístra
chlupać się   ndk chlúpatise, plúchatisie
chlupnąć   dk 1. chlúpnuti, plúchnuti, búlknuti; 2. brýznuti, plúchnuti, lúchnuti
chlupn|ąć się   dk chlúpnutisie, plúchnutisie; ryba ~ęła się w stawie rýba chlúpnułasie (plúchnułasie) v sážałci
chlupot   m chlúpot m, plúchot m, búlkot m
chlupotać   ndk chlupotáti, pluchotáti, bulkotáti
This dictionary is powered by AmDictionary PHP5 Class 1.0.0. Copyright © 2008-2021 Aleksander Maksymiuk