Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook Svoja.org on Instagram
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   12 247

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
czyjś   čyjś
czyli   abó, to znáčyt; geografia, ~ opisanie ziemi geográfija, abó (to znáčyt) opisánie zemliê
czyn   m učýnok m; diêjanie n; diêło n; bohaterski ~ hierojśki včynok; dopuścić się haniebnego ~u zrobíti hanébny včýnok; przejść od słów do ~ów perejtí od słôv do diêjania (diêła)
czyn|ić   ndk robíti; ~ić coś w dobrej wierze robíti štoś bez złóho namiêru; stanowisko ~i go bezkarnym posáda róbit jóho bezkárnym; ◊ ~ić starania (zabiegi) robíti záchody; ~ić uwagi robíti zavváhi; dokoráti; ~ić zadość zadovóluvati; ~ić ujmę škóditi, prynósiti škódu; prynížuvati; poménšuvati
czynnie   diêjno, aktývno; ~ uczestniczyć w strajku diêjno (aktývno) bráti vdiêł u strájku
czynnik   m 1. čýnnik m; 2. mat. mnóžnik m
czynnościowy   zvjázany z diêjaniom, dotýčny diêjania
czynnoś|ć   f 1. zaniátok m, diêło n, prácia f; ~ci przy obsłudze komputera zaniátki pry obsłúzi kompútera; 2. diêjanie n, funkcijonovánie n; ~ć płuc diêjanie (funkcijonovánie) lóhkich
czynn|y   1. diêjny, aktývny; energíčny; 2. diêjuščy, funkcijonújuščy, praciújuščy; ~y sklep odčýniana łávka; ◊ ~a służba diêjušča słúžba; ~a zniewaga obráza diêjaniom; strona ~a gram. aktývny stán
czynsz   m čynš m
czynszowy   čýnšovy
czyrak   m čyrák m, boláčka f
czyrakowaty   čyrakováty
czysta   f čýsta (horêłka)
czysta:   do ~ dočýsta, načýsto
czystka   f čýstka f; ◊ czystka ~ etníčna čýstka
czystopis   m čystovík m
czystość   f 1. čystotá f; 2. nevínnosť f, cnotlívosť f
czyst|y   1. čýsty; ~a bielizna čýste bilijó; ~e niebo čýste nébo; ~y głos čýsty hółos; ~a polszczyzna čýsta pôlśka móva; ~e zamiary čýsty namiêry; 2. pravdívy, faktýčny, čýsty; ~y szaleniec pravdívy (faktýčny) varyját; ~y przypadek čýsty prypádok; ◊ ~y jak łza čýsty jak slozá; mieć ~e konto miêti čýste kónto; mieć ~e ręce miêti čýsty rúki; z ~ym sumieniem z čýstoju sóvestieju
czyszczenie   n čýščenie n, čýstka f
czyścibut   m čystílščyk obútku
czyścić   ndk čýstiti
czyśc|ić się   ndk 1. čýstiti sébe; 2. čýstiti odín odnóho; 3. čýstitisie; woda w rzece ~i się po powodzi vodá v ryciê čýstitsie pósli povôdki
czyściec   m čystílišče n
czyścioch   m čystiúl m
This dictionary is powered by AmDictionary PHP5 Class 1.0.0. Copyright © 2008-2021 Aleksander Maksymiuk