Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook Svoja.org on Instagram
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   12 247

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
czucie   n čutié n
czuciowy   zvjázany z čutióm, dotýčny čutiá
czuć   ndk 1. čúti, odčuváti; ~ ciepło čúti (odčuváti) tepłó; ~ sympatię čúti (odčuváti) sympátyju; ~ wyrzuty sumienia čúti (odčuváti) múki sóvesti; 2. brýdko páchnuti; smerdiêti; ~ mu z ust jomú brýdko páchne (smerdít) z róta; ~ spalenizną čúti prýharom, smerdít prýharom; ◊ ~ bluesa čúti blúesa; ~ grunt pod nogami čúti (odčuváti) grunt pud nohámi; ~ coś przez skórę odčuváti štoś skôroju; ~ pismo nosem čúti, čym páchne; ~ respekt odčuváti respékt; ~ coś w kościach čúti (odčuváti) štoś u kóstiach
czuć się   ndk odčuváti sébe, počuváti sébe, čútisie; ◊ ~ jak nowo narodzony odčuváti sébe (čútisie) jak novonaródžany; ~ jak goły w pokrzywach odčuváti sébe (čútisie) jak hóły v kropívi; ~ jak ryba w wodzie čútisie jak rýba v vodiê; ~ na siłach býti v síli; ~ się jak u siebie w domu odčuváti sébe (čútisie) jak udóma; ~ niewyraźnie počuváti sébe (čútisie) nevyrázno
czuja:   mieć ~ pot. miêti niuch
czujk|a   f 1. čújka f; ~i donoszą o siłach nieprzyjaciela čújki meldújut ob síłach vóroha; 2. čújnik m; ~a na podczerwień čújnik na pudčyrvóne sviêtło
czujnie   čújno
czujnik   m čújnik m
czujność   f čújnosť f
czujny   čújny
czule   čúło, łáskavo, z łáskoju
czulić się   ndk čúlitisie, łáskatisie
czułek   m úsik m; rožók m
czułostka   f čúłe (łáskave) słóvo, čúły (łáskavy) zvorôt
czułostkowość   f sentymentálnosť f
czułostkowy   sentymentálny
czułości   pl łáskanie n
czułość   f 1. čúłosť f, łáska f; okazywać komuś ~ projavláti čúłosť (łásku) do kohóś; 2. čútkosť f; ~ miernika čútkosť miêrnika
czuł|y   1. čúły, łáskavy; ~a żona čúła (łáskava) žônka; 2. čutkí; ~y nos čutkí nôs; być ~ym na punkcie swego honoru býti čutkím do svóho hónoru
czupiradło   n kúčma f, kostrubáneć m
czupryna   f čuprýna f
czuprynka   f čuprýnka f
czupurność   f zadiráčlivosť f
czupurny   zadiráčlivy
czuwać   ndk 1. nad kimś, czymś dohladáti kohoś, štoś; dbáti pro kohóś, štoś; 2. nespáti; 3. býti čújnym; pilnováti
This dictionary is powered by AmDictionary PHP5 Class 1.0.0. Copyright © 2008-2021 Aleksander Maksymiuk